Freelancer díjak és költségek

Munkaadóknak

Projektek

Freelancer oldalunkon ingyenesen regisztrálhat, tehet közzé projekteket, kaphat árajánlatot a szabadúszóktól, tekintheti meg a szabadúszók profilját, és egyeztetheti a projektek követelményeit. Ha szeretné felajánlani a projektmunkát a szabadúszónak, ő pedig elfogadja azt, a nyertes ajánlat összege alapján kell egy kisebb projektköltséget fizetnie a közvetítésért.

A pontos költség és a díjkivetés módja projekttípusonként eltérő lehet.

Fix árú projektek esetén egy 3%-os vagy €2.00 EUR összegű díjat számítunk fel (amelyik nagyobb összeg), amelyet akkor vonunk le, amikor az Ön által választott szabadúszó vagy szabadúszók elfogadják a projektmunkát. Ha utólag többet fizetne a szabadúszónak az eredeti összegnél, akkor a többletkifizetésre is felszámítjuk a projektköltséget.

Óradíjas projektek esetén 3%-os díj kerül felszámításra minden a szabadúszó részére teljesített kifizetésnél.

A projektet hét (7) napon belül bármikor visszavonhatja az elfogadást követően. Ebben az esetben a díjat teljes mértékben visszatérítjük.

Lehetősége van további projektfejlesztések megvásárlására is.

Versenyek

A versenyek kiírásakor a munkaadóknak rendelkezniük kell a verseny díjazását fedező teljes összeggel. A díj összegére pénzvisszafizetési garanciát vállalunk.

A pénzvisszafizetési garancia biztosítja Önt, hogy a verseny végét követő 30 napon belül visszakaphassa a pénzét, ha nem elégedett a benyújtott pályaművekkel. A pénz visszafizetésének kérelmezéséhez nem kell mást tennie, mint felkeresnie ügyfélszolgálatunkat.

Kérjük, ne feledje, hogy „garantált versenyek” esetén nem lehetséges a pénz visszafizetése, és hogy a visszatérített összeg nem tartalmazza az esetleges fejlesztéseket, amiket a versenyhez választott. Ha már kiválasztotta a nyertes nevezést, és befejeződött a verseny átadás-átvétele, így a nyertes megkapta a díjként járó összeget, Ön a továbbikban már nem jogosult visszatérítésre.

A munkaadók számára nincs díja a verseny közzétételének és odaítélésének.

Minden további győztesként jelölt nevezés után szintén szükséges a nevezésért járó összeg kifizetése.

Kiegészítő versenyfejlesztéseket is vásárolhat.

Szolgáltatások

Egy szolgáltatás megrendelésekor a munkaadónak rendelkeznie kell a szolgáltatás teljes árának megfizetéséhez szükséges összeggel. A fizetést a Freelancer Mérföldkő Fizetési Rendszere védi. Csak akkor kell kiutalnia az összeget, ha 100%-osan elégedett az elvégzett munkával!

Freelancereknek

A Freelancer oldalon ingyenesen regisztrálhat, hozhat létre profilt, választhatja ki a projektkészségeket, amelyek iránt érdeklődik, tölthet fel portfóliót, fogadhat projektértesítéseket, egyeztetheti a projekt részleteit a munkaadóval, adhat árajánlatot a projektekre (az ingyenes tagsággal rendelkezők havi 6 árajánlatot tehetnek kezdetben), és nevezhet a versenyekre.

Kiegészítő ajánlatfejlesztéseket vásárolhat, melyekkel kiemelheti ajánlatát.

Projektek

Fix árú projektek esetén, ha felajánlanak Önnek egy projektet, és el is fogadja azt, akkor a közvetítésért egy kis összegű, a kiválasztott ajánlat összegével arányos projektköltséget számítunk fel. Ha végül többet fizetnek Önnek az eredeti ajánlat összegénél, a többletkifizetésre is felszámítjuk a projektköltséget.

Órabéres projektek esetén, a munkaadó által indított minden kifizetésre felszámítjuk a díjat.

A fix árú projektek díja 10% vagy €4.00 EUR (amelyik magasabb összeg), és 10% órabéres projektek esetén.

Versenyek

Pályaművet a versenyekre ingyenesen küldhet be. Jutalékot csak abban az esetben számítunk fel, ha részesül a verseny díjazásából. Ezt a díjazás kiutalásakor vonjuk le, vagyis csak azt követően, hogy a versenyben díjazták, és a pályamű és a hozzá kapcsolódó anyagok átadás-átvétele sikeresen megtörtént, és a verseny kiírója elfogadta azokat.

A verseny után fizetendő jutalék mértéke 10% vagy €4.00 EUR, (amelyik magasabb összeg).

Szolgáltatások

Amennyiben igénybe veszik a szolgáltatását, a szolgáltatás teljes ára alapján számított 20% jutalékot számítunk fel. Ezt akkor kell kifizetni, amikor a szolgáltatását megrendelik, oly módon, hogy a jutalék összegét levonjuk az Önnek fizetett összegből.

Előnyben részesített szabadúszói program

Amennyiben részt vesz „Előnyben részesített szabadúszó” programunkban, akkor a felajánlott és Ön által elfogadott Toborzó projektek után 15% projektköltséget számítunk fel. A hagyományos projektekkel ellentétben ezt a díjat nem kell előre kifizetni - csak akkor vonjuk le, amikor Ön megkapta a kifizetést.

Visszatérítés bónuszjóváírással

Bizonyos esetekben, a költségvisszatérítés bónuszjóváírás formájában történik. Ez az összeg csak az oldalon használható, és nem lehet kiutalni vagy másra átruházni. A bónusz a jóváírás dátumától számítva 90 napig érvényes.

0%-os költségajánlat

Azon szabadúszók, akik fiókkal korábban nem rendelkező új munkaadót hívnak meg a Freelancer.com oldalra, akiktől elvárás a munkaadói felhasználói fiók létrehozása is, 10% helyett 0% szabadúszói jutalékot fizetnek minden olyan jövőbeni projektért, melyben a meghívott munkaadó a meghívást küldő szabadúszót alkalmazza.

A kedvezmény igénybevételéhez az alábbi feltételeknek kell teljesülnie:

 • Az új munkaadókat speciális promóciós hivatkozások segítségével kell meghívni.
 • A félreértések elkerülése végett: a 0%-os jutalék csak a meghívó szabadúszó által elvállalt új projektek esetében vehető igénybe, melyet a meghívott munkaadó tett közzé. Az új projektnek azután kell kezdődnie, miután a munkaadó Freelancer.com felhasználói fiókot létesített, és csak akkor érvényesíthető, ha a projektet a munkaadó ezzel az új felhasználói fiókkal indította el.
 • A szabadúszó által fizetendő jutalék csak ennek a promóciónak a keretében csökken 10%-ról 0%-ra. Minden egyéb díj és költség változatlan marad, így például - de nem kizárólagosan - a munkaadói jutalékok és a transzakciós díjak.
 • A promóció versenyekre nem érvényes.
 • A Freelancer fenntartja a jogot, hogy saját hatáskörén belül felülvizsgálja egy munkaadó "új" státuszát, hogy biztosítsa a promóció etikus használatát. A munkaadónak és a szabadúszónak korábban is munkakapcsolatban kellett állniuk, például egy másik platformon. A szabadúszótól kérhetünk bizonyítékot arra, hogy már korábban is dolgozott a munkaadónak, és kapott tőle fizetést. A munkaadó nem rendelkezhet olyan aktív Freelancer.com felhasználói fiókkal, melyen keresztül az új fiók létrehozását közvetlenül megelőző 6 hónapban fizetést teljesített.
 • A Felhasználói feltételek továbbra is érvényesek - lásd: https://www.freelancer.com/about/terms.
 • A díjakra és költségekre vonatkozó kiegészítő feltételek minden egyéb rendelkezése érvényben marad - lásd: https://www.freelancer.com/feesandcharges.
 • A Freelancer megkövetelheti, hogy a szabadúszó és a munkaadó teljesen kitöltse a profilját, és/vagy igazolja személyazonosságát, mielőtt fizetést teljesítene.
 • A Freelancer megkövetelheti, hogy a csökkentett projektdíjat igénybe vevő projektek minden adatát megfelelően megadják.
 • A promócióból kizárhatunk egyes felhasználókat, amennyiben azt észleljük, hogy visszaélés történt, vagy magas arányban kérelmeznek visszaterhelést, vagy a Freelancer ennek kockázatát érzékeli, illetve olyan esetekben, amikor a szabadúszó és a munkaadó között bármilyen okból vita indul.
 • A Freelancer fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörén belül megvonja a promócióban való részvétel jogát, amennyiben erre a promóció etikus használata, illetve a visszaélések megelőzése érdekében szükségét látja.
 • A Freelancer fenntartja magának a jogot, hogy további információt kérjen bármely féltől, hogy a promóció etikus használatát biztosítsa, illetve amennyiben erre az esetleges visszaélésekkel kapcsolatos vizsgálat, vagy kockázatkezelési és kapcsolódó célok érdekében szükség van.
 • A Freelancer fenntartja magának a jogot, hogy a promóciót bármikor visszavonja vagy átalakítsa.
 • A Freelancer fenntartja magának a jogot, hogy visszavonja a promóciót azokban a régiókban, amelyekben annak nyújtása az adott régió lakosai vonatkozásában jogszabályba ütközne.

Tagsági Csomagok

Tagsági szintjeink közül választva alakíthatja, hogy mekkora díjat fizet a szolgáltatásunkért. Az oldalon dolgozhat munkaadóként és szabadúszóként is ingyenes tagsággal, vagy választhat egyet a számos előnyt kínáló fizetős tagsági szint közül.

A tagság automatikusan megújul a havi vagy éves fordulónapon, amennyiben nem mondja le. Ha nem rendelkezik megfelelő anyagi fedezettel, megpróbáljuk megújítani tagságát a 30 napos türelmi időszak alatt, amint rendelkezésre áll a megfelelő összeg.

Bármikor lemondhatja tagságát a felhasználói beállítások oldalon. Ezzel az előfizetési időszak lejárta után már nem kap új számlákat, és nem lesz további fizetendő költsége sem.

Tagsági szintjeink megtekintése

Egyéb Díjak

Projektek

Ezeket a díjakat szabadon választható extra szolgáltatásokért számítjuk fel. Ezek az összegek a különböző fizetett tagsági szintekhez kapcsolódó esetleges kedvezmények nélkül értendők.

Projekt Közzététele INGYEN
Kiemelt €11.43 EUR
Sürgős €11.43 EUR
Privát €24.13 EUR
Teljes munkaidős €229.87 EUR
Toborzó €12.07 EUR
Titoktartási Szerződés (NDA) €24.13 EUR
Megállapodás a szellemi tulajdonjogról €24.13 EUR
Rejtett €11.43 EUR
Elsőbbségi €5.00 EUR
Meghosszabbítás €11.43 EUR

Versenyek

Ezeket a díjakat szabadon választható extra szolgáltatásokért számítjuk fel. Ezek az összegek a különböző fizetett tagsági szintekhez kapcsolódó esetleges kedvezmények nélkül értendők:

Verseny Közzététele INGYEN
Verseny díjazása INGYEN
Odaítélés további freelancereknek INGYEN
Garantált INGYEN
Kiemelt €30.00 EUR
Top verseny €30.00 EUR
Sürgős €35.00 EUR
Kiemelés €15.00 EUR
Rejtett €30.00 EUR
Privát €20.00 EUR
Titoktartási Szerződés (NDA) €20.00 EUR
Meghosszabbítás Költségek:
3 nap = 15% a versenydíjból
5 nap = 20% a versenydíjból
7 nap = 30% a versenydíjból
14 nap = 40% a versenydíjból
21 nap = 50% a versenydíjból
A költségek felét a verseny díjának megemelésére fordítjuk (a legközelebbi egész számra kerekítve).

Árajánlat Díjak

Árajánlattétel projektekre INGYEN
Szponzorált árajánlat Az árajánlat 0.75%-a (minimum $5.00 USD, maximum $20.00 USD)
Árajánlat Kiemelése €1.00 EUR

A nevezés díja

Nevezés Benyújtása INGYEN
Rejtett Nevezés €0.50 EUR
Nevezés Kiemelése €0.50 EUR

Címjegyzéki Díjak

Címjegyzék szponzorálása Amint a szponzoráció időpontjában kiválasztásra került (legalább €35.00 EUR)

Vizsgák

Vizsga letétele A vizsga típusától függ. Az árat vásárlás előtt mindig közöljük. A vizsgák jellemzően vagy ingyenesek, vagy €5.00 EUR, €10.00 EUR, illetve €15.00 EUR vizsgadíj ellenében érhetőek el.

Tranzakciós díjak

Hitelkártya, PayPal vagy Skrill használatával kapcsolatos tranzakciós költségek* €0.35 EUR + 2.3%
Helyi banki pénzbefizetés INGYEN
Nemzetközi banki átutalás €15.00 EUR
*Az ausztrál felhasználókra $0.30AUD + 0.99% érvényes a Bank/Hitelkártya tranzakciókra.

Döntőbíráskodási Díjak

A fizetési részteljesítéssel kapcsolatos viták díja €5.00 EUR vagy 5%, amelyik a nagyobb összeg.

Vitamegoldó rendszerünket úgy alakítottuk ki, hogy mindkét félnek lehetőséget biztosítson egyezségre jutni a másikkal, döntőbíráskodás igénybevétele nélkül.

A vita elindításától számított 4 nap elteltével (illetve 7 nap elteltével, ha a vitát a szabadúszó indította) bármely fél kérvényezheti a fizetett döntőbíráskodási eljárást. A másik félnek ezután 4 nap áll rendelkezésére, hogy elfogadja ezt és befizesse a döntőbíráskodási díjat, valamint mindkét félnek eddig a határidőig kell benyújtania bizonyítékait. Amennyiben a másik fél nem fizet időben, automatikusan elveszíti a vitát.

Ezután a döntőbíráskodási díjat visszafizetjük a vita győztesének.

Pénzkivételi Díjak

A pénzkivétel módjától függően kiegészítő díj kerülhet levonásra. A pénzkivételi módot szolgáltató harmadik fél szintén felszámíthat kiegészítő díjat.

Expressz pénzkivétel INGYEN
PayPal INGYEN
Skrill (Moneybookers) INGYEN
Payoneer bankkártya INGYEN
Nemzetközi Átutalás €25.00 EUR

A minimális pénzkivételi összeget, levonások után 30 dollárban határoztuk meg.

Készenléti Díj

Azon felhasználói fiókokra, amelyekbe 6 hónapja nem jelentkeztek be, fenntartási költséget számítunk fel, melynek maximális összege havi $10.00 lehet. Ezt a díjat egészen addig felszámítjuk, amíg a fiókot meg nem szüntetik, vagy újra nem aktiválják. Ez az összeg fedezi a felhasználói profil, portfólió, névjegyzékben történő megjelenés, „Alkalmazzon engem” szolgáltatás, illetve fájlok megőrzéséhez és fenntartásához szükséges sávszélesség és tárhely díját, illetve adminisztrációs költségeit. Ezt a díjat kérésre, a fiók újraaktiválása esetén visszatérítjük.

Adók

Az adó mértékét a felhasználó lakóhelyének / regisztrációjának megfelelő ország helyi adókulcsai és adószabályai határozzák meg.

Ausztrália - Termékek és szolgáltatások adója (GST) 10%
Chile - Általános Forgalmi Adó (Áfa) 19%
Európai Unió - Általános Forgalmi Adó (Áfa) VAT rates
India - Forrásadó (TCS) 1%
Mexikó - Általános Forgalmi Adó (Áfa) 16%
Oroszország - Általános Forgalmi Adó (Áfa) 20%
Svájc - Általános Forgalmi Adó (Áfa) 7.7%

Felhasználói Szerződés

Az ezen az oldalon részletezett díjak és költségek meghatározása a Freelancer felhasználási feltételei és kapcsolódó irányelvei alapján történik. A felhasználási feltételek más fontos rendelkezéseket is tartalmaznak, és azokat a maguk teljességében szükséges elolvasni. Különös tekintettel a 23. paragrafusra, melyben a szabályszegés miatti fiókmegszüntetés következményeiről van szó. Ilyen következmény lehet például bírság fizetése, illetve szabályszegő magatartással a Freelancer számára okozott kár megtérítése.