Freelancer díjak és költségek

Munkaadóknak

Projektek

Freelancer oldalunkon ingyenesen regisztrálhat, tehet közzé projekteket, kaphat árajánlatot a szabadúszóktól, tekintheti meg a szabadúszók profilját, és egyeztetheti a projektek követelményeit. Ha a projekt odaítélése mellett dönt, akkor a nyertes ajánlat összege alapján kell egy kisebb projektköltséget fizetnie a közvetítésért.

A pontos költség és a díjkivetés módja projekttípusonként eltérő lehet.

Fix árú projektek esetén egy 3%-os vagy €2.00 EUR összegű díjat számítunk fel (amelyik nagyobb összeg), amelyet akkor vonunk le, amikor odaítél egy projektet. Ha utólag többet fizetne a szabadúszónak az eredeti árajánlat összegénél, akkor a többletkifizetésre is felszámítjuk a projektköltséget.

Óradíjas projektek esetén 3%-os díj kerül felszámításra minden a szabadúszó részére teljesített kifizetésnél.

A projektet hét (7) napon belül bármikor visszavonhatja az elfogadást követően. Ebben az esetben a díjat teljes mértékben visszatérítjük.

Lehetősége van további projektfejlesztések megvásárlására is.

Versenyek

A versenyek kiírásakor a munkaadóknak rendelkezniük kell a verseny díjazását fedező teljes összeggel. A díj összegére pénzvisszafizetési garanciát vállalunk.

A pénzvisszafizetési garancia biztosítja Önt, hogy a verseny végét követő 30 napon belül visszakaphassa a pénzét, ha nem elégedett a benyújtott pályaművekkel. A pénz visszafizetésének kérelmezéséhez nem kell mást tennie, mint felkeresnie ügyfélszolgálatunkat.

Kérjük, ne feledje, hogy „garantált versenyek” esetén nem lehetséges a pénz visszafizetése, és hogy a visszatérített összeg nem tartalmazza az esetleges fejlesztéseket, amiket a versenyhez választott. Ha már kiválasztotta a nyertes nevezést, és befejeződött a verseny átadás-átvétele, így a nyertes megkapta a díjként járó összeget, Ön a továbbikban már nem jogosult visszatérítésre.

A munkaadók számára nincs díja a verseny közzétételének és odaítélésének.

Minden további győztesként jelölt nevezés után szintén szükséges a nevezésért járó összeg kifizetése.

Kiegészítő versenyfejlesztéseket is vásárolhat.

Szolgáltatások

Egy szolgáltatás megrendelésekor a munkaadónak rendelkeznie kell a szolgáltatás teljes árának megfizetéséhez szükséges összeggel. A fizetést a Freelancer Mérföldkő Fizetési Rendszere védi. Csak akkor kell kiutalnia az összeget, ha 100%-osan elégedett az elvégzett munkával!

Freelancereknek

A Freelancer oldalon ingyenesen regisztrálhat, hozhat létre profilt, választhatja ki a projektkészségeket, amelyek iránt érdeklődik, tölthet fel portfóliót, fogadhat projektértesítéseket, egyeztetheti a projekt részleteit a munkaadóval, adhat árajánlatot a projektekre (az ingyenes tagsággal rendelkezők havi 6 árajánlatot tehetnek kezdetben), és nevezhet a versenyekre.

Kiegészítő ajánlatfejlesztéseket vásárolhat, melyekkel kiemelheti ajánlatát.

Projektek

Fix árú projektek esetén, ha felajánlanak Önnek egy projektet, és el is fogadja azt, akkor a közvetítésért egy kis összegű, a kiválasztott ajánlat összegével arányos projektköltséget számítunk fel. Ha végül többet fizetnek Önnek az eredeti ajánlat összegénél, a többletkifizetésre is felszámítjuk a projektköltséget.

Órabéres projektek esetén a munkaadó által indított minden kifizetésre felszámítjuk a díjat.

A fix árú projektek díja 10% vagy €4.00 EUR (amelyik magasabb összeg), és 10% órabéres projektek esetén.

Versenyek

Pályaművet a versenyekre ingyenesen küldhet be. Jutalékot csak abban az esetben számítunk fel, ha részesül a verseny díjazásából. Ezt a díjazás kiutalásakor vonjuk le, vagyis csak azt követően, hogy a versenyben díjazták, és a pályamű és a hozzá kapcsolódó anyagok átadás-átvétele sikeresen megtörtént, és a verseny kiírója elfogadta azokat.

A verseny után fizetendő jutalék mértéke 10% vagy €4.00 EUR, (amelyik magasabb összeg).

Előnyben részesített szabadúszói program

Amennyiben részt vesz „Előnyben részesített szabadúszó” programunkban, akkor a felajánlott és Ön által elfogadott Toborzó projektek után 15% projektköltséget számítunk fel. A hagyományos projektekkel ellentétben ezt a díjat nem kell előre kifizetni - csak akkor vonjuk le, amikor Ön megkapta a kifizetést.

Visszatérítés bónuszjóváírással

Bizonyos esetekben, a költségvisszatérítés bónuszjóváírás formájában történik. Ez az összeg csak az oldalon használható, és nem lehet kiutalni vagy másra átruházni. A bónusz a jóváírás dátumától számítva 90 napig érvényes.

0%-os költségajánlat

Azon szabadúszók, akik fiókkal korábban nem rendelkező új munkaadót hívnak meg a Freelancer.com oldalra, akiktől elvárás a munkaadói felhasználói fiók létrehozása is, 10% helyett 0% szabadúszói jutalékot fizetnek minden olyan jövőbeni projektért, melyben a meghívott munkaadó a meghívást küldő szabadúszót alkalmazza.

A kedvezmény igénybevételéhez az alábbi feltételeknek kell teljesülnie:

 • Az új munkaadókat speciális promóciós hivatkozások segítségével kell meghívni.
 • A félreértések elkerülése végett: a 0%-os jutalék csak a meghívó szabadúszó által elvállalt új projektek esetében vehető igénybe, melyet a meghívott munkaadó tett közzé. Az új projektnek azután kell kezdődnie, miután a munkaadó Freelancer.com felhasználói fiókot létesített, és csak akkor érvényesíthető, ha a projektet a munkaadó ezzel az új felhasználói fiókkal indította el.
 • A szabadúszó által fizetendő jutalék csak ennek a promóciónak a keretében csökken 10%-ról 0%-ra. Minden egyéb díj és költség változatlan marad, így például - de nem kizárólagosan - a munkaadói jutalékok és a transzakciós díjak.
 • A promóció versenyekre nem érvényes.
 • A Freelancer fenntartja a jogot, hogy saját hatáskörén belül felülvizsgálja egy munkaadó "új" státuszát, hogy biztosítsa a promóció etikus használatát. A munkaadónak és a szabadúszónak korábban is munkakapcsolatban kellett állniuk, például egy másik platformon. A szabadúszótól kérhetünk bizonyítékot arra, hogy már korábban is dolgozott a munkaadónak, és kapott tőle fizetést. A munkaadó nem rendelkezhet olyan aktív Freelancer.com felhasználói fiókkal, melyen keresztül az új fiók létrehozását közvetlenül megelőző 6 hónapban fizetést teljesített.
 • A Felhasználói feltételek továbbra is érvényesek - lásd: https://www.freelancer.com/about/terms.
 • A díjakra és költségekre vonatkozó kiegészítő feltételek minden egyéb rendelkezése érvényben marad - lásd: https://www.freelancer.com/feesandcharges.
 • A Freelancer megkövetelheti, hogy a szabadúszó és a munkaadó teljesen kitöltse a profilját, és/vagy igazolja személyazonosságát, mielőtt fizetést teljesítene.
 • A Freelancer megkövetelheti, hogy a csökkentett projektdíjat igénybe vevő projektek minden adatát megfelelően megadják.
 • A promócióból kizárhatunk egyes felhasználókat, amennyiben azt észleljük, hogy visszaélés történt, vagy magas arányban kérelmeznek visszaterhelést, vagy a Freelancer ennek kockázatát érzékeli, illetve olyan esetekben, amikor a szabadúszó és a munkaadó között bármilyen okból vita indul.
 • A Freelancer fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörén belül megvonja a promócióban való részvétel jogát, amennyiben erre a promóció etikus használata, illetve a visszaélések megelőzése érdekében szükség van.
 • A Freelancer fenntartja magának a jogot, hogy további információt kérjen bármely féltől, hogy a promóció etikus használatát biztosítsa, illetve amennyiben erre az esetleges visszaélésekkel kapcsolatos vizsgálat, vagy kockázatkezelési és kapcsolódó célok érdekében szükség van.
 • A Freelancer fenntartja magának a jogot, hogy a promóciót bármikor visszavonja vagy átalakítsa.
 • A Freelancer fenntartja magának a jogot, hogy visszavonja a promóciót azokban a régiókban, amelyekben annak nyújtása az adott régió lakosai vonatkozásában jogszabályba ütközne.

3% árajánlati díj

A szabadúszó által fizetendő Freelancer projektjutalék mértéke 3% lesz minden a szabadúszó és az új ügyfél között létrejövő projekt esetén, azon szabadúszóknak, akiknek az árajánlatát kiválasztja egy új külsős megbízó. Az új külsős ügyfeleknek, akik árajánlatot fogadnak el, 0% Freelancer projektjutalékot kell fizetniük.

 1. „Új ügyfélnek” az olyan ügyfelek minősülnek, akik korábban még nem hoztak létre Freelancer.com fiókot.
 2. A promóció nem érvényes azokra az ügyfelekre, akik több Freelancer.com fiókkal rendelkeznek.

A kedvezmény igénybevételéhez az alábbi feltételeknek kell teljesülnie:

 • Az új munkaadók ajánlása egy árajánlat elfogadásával történik, és az elfogadás során történő regisztrációval.
 • Az esetleges félreértések elkerülése érdekében, a mérsékelt 3%-os szabadúszói projektjutalék csak a promócióra sikeresen jelentkező szabadúszó egy adott munkaadó viszonylatában elvégzett munkájára érvényes, akire a jelentkezés vonatkozik. A munkának azután kell kezdődnie, miután a munkaadó új fiókot hoz létre a Freelancer.com oldalán, és ezzel az új fiókkal kell azt elindítani.
 • A projektjutalékdíjak csak a szabadúszó részére mérséklődnek 10%-ról 3%-ra, illetve az ügyfélprojektjutalék-díjak 3%-ról 0%-ra csökkennek a promóció során. Minden más díj és költség változatlan marad, ideértve többek között a tranzakciós díjakat.
 • A promóció versenyekre nem érvényes.
 • A Freelancer fenntartja a munkaadók új munkaadói besorolásának ellenőrzési jogát a promóció kapcsán, hogy biztosíthassuk a promóció egyenlő feltételeit. A promócióban történő részvételhez a munkaadók nem rendelkezhetnek egyetlen olyan aktív Freelancer.com fiókkal sem, amelyről történt kifizetés közvetlenül az új fiók létrehozását megelőző 6 hónapon belül.
 • A Felhasználói szerződés minden egyéb eleme továbbra is érvényes – nézze meg a https://www.freelancer.com/about/terms oldalt.
 • A További feltételekben szereplő Díjak és költségek rész minden egyéb eleme továbbra is érvényes – nézze meg a https://www.freelancer.com/feesandcharges oldalt.
 • A Freelancer előírhatja, hogy mindkét fél kitöltse teljes profiladatait és/vagy teljesítse személyazonosságának hitelesítését még a fizetés jóváhagyása előtt.
 • A Freelancer előírhatja, hogy minden olyan projekt részleteit megfelelően kitöltsék, amelyre a jutalékcsökkentés vonatkozik.
 • A promóció visszavonható egy adott felhasználótól jelentős visszaélés, csalás vagy visszaterhelés esetén, ha a Freelancer vélelmezi, hogy fennáll a visszaélés vagy visszaterhelés kockázata, illetve a munkaadó és a szabadúszó közötti vitás esetnél, vagy bármely más okból.
 • A Freelancer fenntartja a promóció érvénytelenné tételének egyedüli és kizárólagos jogát, a promóció egyenlő feltételekkel történő felhasználására tekintettel, és a visszaélések gyanújának elkerülése érdekében.
 • A Freelancer fenntartja a további részletek bekérésének jogát minden a promóció használatára jelentkező féltől, az esetleges csalások kivizsgálása érdekében, valamint a kockázatok kezeléséhez fűződő okokból.
 • A Freelancer fenntartja magának a jogot, hogy a promóciót bármikor visszavonja vagy átalakítsa.
 • A Freelancer fenntartja magának a jogot, hogy visszavonja a promóciót azokban a régiókban, amelyekben annak nyújtása az adott régió lakosai vonatkozásában jogszabályba ütközne.

Tagsági Csomagok

Tagsági szintjeink közül választva alakíthatja, hogy mekkora díjat fizet a szolgáltatásunkért. Az oldalon dolgozhat munkaadóként és szabadúszóként is ingyenes tagsággal, vagy választhat egyet a számos előnyt kínáló fizetős tagsági szint közül.

A tagság automatikusan megújul a havi vagy éves fordulónapon, amennyiben nem mondja le. Ha nem rendelkezik megfelelő anyagi fedezettel, megpróbáljuk megújítani tagságát a 30 napos türelmi időszak alatt, amint rendelkezésre áll a megfelelő összeg.

Bármikor lemondhatja tagságát a felhasználói beállítások oldalon. Ezzel az előfizetési időszak lejárta után már nem kap új számlákat, és nem lesz további fizetendő költsége sem.

Tagsági szintjeink megtekintése

Freelancer vállalatoknak

Fejlessze profilját Corporate szintre. Nyerje el ügyfelei bizalmát és növelje hitelességét, hogy vállalkozása még inkább meghatározó tényező lehessen.

A Freelancer tagsági előfizetésekhez hasonlóan a Corporate tagság is lehet éves vagy havi előfizetés. Szintén bármikor lemondható a Felhasználói beállítások oldalról, így minden további költség nélkül, az előfizetési időszak végeztével már nem kerül újra kiszámlázásra.

Váltson Corporate tagságra ide kattintva

Egyéb Díjak

Projektek

Ezeket a díjakat szabadon választható extra szolgáltatásokért számítjuk fel. Ezek az összegek a különböző fizetett tagsági szintekhez kapcsolódó esetleges kedvezmények nélkül értendők.

Projekt Közzététele INGYEN
Kiemelt €12.69 EUR
Sürgős €12.69 EUR
Privát €27.93 EUR
Teljes munkaidős €292.09 EUR
Toborzó €15.23 EUR
Titoktartási Szerződés (NDA) €27.93 EUR
Megállapodás a szellemi tulajdonjogról €27.93 EUR
Rejtett €12.69 EUR
Elsőbbségi €5.00 EUR
Meghosszabbítás €12.69 EUR

Versenyek

Ezeket a díjakat szabadon választható extra szolgáltatásokért számítjuk fel. Ezek az összegek a különböző fizetett tagsági szintekhez kapcsolódó esetleges kedvezmények nélkül értendők:

Verseny Közzététele INGYEN
Verseny díjazása INGYEN
Odaítélés további freelancereknek INGYEN
Garantált INGYEN
Kiemelt €30.00 EUR
Top verseny €30.00 EUR
Sürgős €35.00 EUR
Kiemelés €15.00 EUR
Rejtett €30.00 EUR
Privát €20.00 EUR
Titoktartási Szerződés (NDA) €20.00 EUR
Meghosszabbítás Költségek:
3 nap = 15% a versenydíjból
5 nap = 20% a versenydíjból
7 nap = 30% a versenydíjból
14 nap = 40% a versenydíjból
21 nap = 50% a versenydíjból
A költségek felét a verseny díjának megemelésére fordítjuk (a legközelebbi egész számra kerekítve).

Árajánlat Díjak

Árajánlattétel projektekre INGYEN
Szponzorált árajánlat Az árajánlat 0.75%-a (minimum $5.00 USD, maximum $20.00 USD)
Árajánlat Kiemelése €1.00 EUR
Rejtett árajánlat €0.10 EUR

A nevezés díja

Nevezés Benyújtása INGYEN
Rejtett Nevezés €0.50 EUR
Nevezés Kiemelése €0.50 EUR

Címjegyzéki Díjak

Címjegyzék szponzorálása Amint a szponzoráció időpontjában kiválasztásra került (legalább €35.00 EUR)

Vizsgák

Vizsga letétele A vizsga típusától függ. Az árat vásárlás előtt mindig közöljük. A vizsgák jellemzően vagy ingyenesek, vagy €5.00 EUR, €10.00 EUR, illetve €15.00 EUR vizsgadíj ellenében érhetőek el.

Felhasználónév módosítása szolgáltatás díja

Felhasználónév módosítása szolgáltatás Egyszeri lehetőség a felhasználóneve módosítására $99 USD összegért. Tudjon meg többet ide kattintva.

Tranzakciós díjak

Hitelkártya, PayPal vagy Skrill használatával kapcsolatos tranzakciós költségek* €0.35 EUR + 2.3%
Helyi banki pénzbefizetés INGYEN
Nemzetközi banki átutalás €15.00 EUR
*Az ausztrál felhasználókra $0.30AUD + 0.99% érvényes a Bank/Hitelkártya tranzakciókra.

Döntőbíráskodási Díjak

A fizetési részteljesítéssel kapcsolatos viták díja €5.00 EUR vagy 5%, amelyik a nagyobb összeg.

Vitamegoldó rendszerünket úgy alakítottuk ki, hogy mindkét félnek lehetőséget biztosítson egyezségre jutni a másikkal, döntőbíráskodás igénybevétele nélkül.

A vita elindításától számított 4 nap elteltével (illetve 7 nap elteltével, ha a vitát a szabadúszó indította) bármely fél kérvényezheti a fizetett döntőbíráskodási eljárást. A másik félnek ezután 4 nap áll rendelkezésére, hogy elfogadja ezt és befizesse a döntőbíráskodási díjat, valamint mindkét félnek eddig a határidőig kell benyújtania bizonyítékait. Amennyiben a másik fél nem fizet időben, automatikusan elveszíti a vitát.

Ezután a döntőbíráskodási díjat visszafizetjük a vita győztesének.

Oldalon kívüli tranzakció díja

A Felhasználói feltételeinket a platformon kívüli kommunikációval és tranzakciókkal megszegő felhasználóknak a a projektköltségvetés maximumértékének vagy a megállapodott összegnek a 30%-ával megegyező büntetés kerül kiszabásra.

Pénzkivételi Díjak

A pénzkivétel módjától függően kiegészítő díj kerülhet levonásra. A pénzkivételi módot szolgáltató harmadik fél szintén felszámíthat kiegészítő díjat.

Expressz pénzkivétel INGYEN
PayPal INGYEN
Skrill (Moneybookers) INGYEN
Payoneer bankkártya INGYEN
Nemzetközi Átutalás €25.00 EUR

A minimális pénzkivételi összeget, levonások után 30 dollárban határoztuk meg.

Készenléti Díj

Azon felhasználói fiókokra, melyekbe 6 hónapja nem jelentkeztek be, legfeljebb $14 USD fenntartási díjat számítunk fel havonta, amíg a fiókot meg nem szüntetik, vagy újra nem aktiválják. Ez az összeg fedezi a felhasználói profil, portfólió, névjegyzékben történő megjelenés, az „Alkalmazzon engem” szolgáltatás, illetve fájlok és üzenetek megőrzéséhez és fenntartásához szükséges sávszélesség és tárhely díját, illetve adminisztrációs költségeit. Ezt a díjat kérésre, a fiók újraaktiválása esetén visszatérítjük.

Adók

Az adót a helyi adókulcsok és szabályok szerint érvényesítjük, melyet a felhasználó lakóhely szerinti / regisztrált országa határoz meg.

Ausztrália - Termékek és szolgáltatások adója (GST) 10%
Chile - Általános Forgalmi Adó (Áfa) 19%
Európai Unió - Általános Forgalmi Adó (Áfa) VAT rates
India - Forrásadó (TCS) 1%
India - Forrásadó (TDS) 1% / 5%
Mexikó – Forrásadó jövedelmekre 1% / 20%
Mexikó - Általános Forgalmi Adó (Áfa) 16%
Oroszország - Általános Forgalmi Adó (Áfa) 20%
Svájc - Általános Forgalmi Adó (Áfa) 7.7%

Indiai kiegyenlítési célú járulék visszatérítése

Az egyezmény feloldja a szabadúszókat a kötelezettségeik alól, a kétségek kizárása érdekében, a kiegyenlítési célú járulék keretében. Ön nem fizet erre a járélékra, ez egy visszatérítés.

Ügyfél Szabadúszó Ki fizeti a járulékot? Járulék részletei
Indiai lakosok Indiai lakosok Szabadúszó 2% Freelancer által fizetendő a bruttó bevételekre
Indiai lakosok Egyéb Ügyfél 2% ügyfél által fizetendő a bruttó részteljesítési kifizetésekre
Egyéb Indiai lakosok Szabadúszó 2% Freelancer által fizetendő a bruttó bevételekre
Egyéb Egyéb Nincs adat Nincs adat

Client

Indiai lakosok

Freelancer

Indiai lakosok

Who Pays Levy

Szabadúszó

Járulék részletei

2% Freelancer által fizetendő a bruttó bevételekre

Client

Indiai lakosok

Freelancer

Egyéb

Who Pays Levy

Ügyfél

Járulék részletei

2% ügyfél által fizetendő a bruttó részteljesítési kifizetésekre

Client

Egyéb

Freelancer

Indiai lakosok

Who Pays Levy

Szabadúszó

Járulék részletei

2% Freelancer által fizetendő a bruttó bevételekre

Client

Egyéb

Freelancer

Egyéb

Who Pays Levy

Nincs adat

Levy Details

Nincs adat

* A Freelancer és partnercégei nem adnak adózási, jogi vagy könyvvezetési tanácsokat. Jelen összefoglaló kizárólag tájékoztatási céllal készült, és nem célja, hogy adózási, jogi vagy könyvvezetési tanácsot adjon, vagy bárki ilyenként tekintsen rá. Minden esetben kérje saját adózási, jogi és könyvelési szakértője tanácsát.

Felhasználói Szerződés

Az ezen az oldalon részletezett díjak és költségek meghatározása a Freelancer felhasználási feltételei és kapcsolódó irányelvei alapján történik. A felhasználási feltételek más fontos rendelkezéseket is tartalmaznak, és azokat a maguk teljességében szükséges elolvasni. Különös tekintettel a 23. paragrafusra, melyben a szabályszegés miatti fiókmegszüntetés következményeiről van szó. Ilyen következmény lehet például bírság fizetése, illetve szabályszegő magatartással a Freelancer számára okozott kár megtérítése.