Freelancer díjak és költségek

Munkaadóknak

Projektek

Freelancer oldalunkon ingyenesen regisztrálhat, tehet közzé projekteket, kaphat árajánlatot a szabadúszóktól, tekintheti meg a szabadúszók profilját, és egyeztetheti a projektek követelményeit. Ha szeretné felajánlani a projektmunkát a szabadúszónak, ő pedig elfogadja azt, a nyertes ajánlat összege alapján kell egy kisebb projektköltséget fizetnie a közvetítésért.

A pontos költség és a díjkivetés módja projekttípusonként eltérő lehet.

Fix árú projektek esetén egy 3%-os vagy €2.00 EUR összegű díjat számítunk fel (amelyik nagyobb összeg), amelyet akkor vonunk le, amikor az Ön által választott szabadúszó vagy szabadúszók elfogadják a projektmunkát. Ha utólag többet fizetne a szabadúszónak az eredeti összegnél, akkor a többletkifizetésre is felszámítjuk a projektköltséget.

Óradíjas projektek esetén 3%-os díj kerül felszámításra minden a szabadúszó részére teljesített kifizetésnél.

A projektet hét (7) napon belül bármikor visszavonhatja az elfogadást követően. Ebben az esetben a díjat teljes mértékben visszatérítjük.

Lehetősége van további projektfejlesztések megvásárlására is.

Versenyek

A versenyek kiírásakor a munkaadóknak rendelkezniük kell a verseny díjazását fedező teljes összeggel. A díj összegére pénzvisszafizetési garanciát vállalunk.

A pénzvisszafizetési garancia biztosítja Önt, hogy a verseny végét követő 30 napon belül visszakaphassa a pénzét, ha nem elégedett a benyújtott pályaművekkel. A pénz visszafizetésének kérelmezéséhez nem kell mást tennie, mint felkeresnie ügyfélszolgálatunkat.

Kérjük, ne feledje, hogy „garantált versenyek” esetén nem lehetséges a pénz visszafizetése, és hogy a visszatérített összeg nem tartalmazza az esetleges fejlesztéseket, amiket a versenyhez választott. Ha már kiválasztotta a nyertes nevezést, és befejeződött a verseny átadás-átvétele, így a nyertes megkapta a díjként járó összeget, Ön a továbbikban már nem jogosult visszatérítésre.

A munkaadók számára nincs díja a verseny közzétételének és odaítélésének.

Minden további győztesként jelölt nevezés után szintén szükséges a nevezésért járó összeg kifizetése.

Kiegészítő versenyfejlesztéseket is vásárolhat.

Szolgáltatások

Egy szolgáltatás megrendelésekor a munkaadónak rendelkeznie kell a szolgáltatás teljes árának megfizetéséhez szükséges összeggel. A fizetést a Freelancer Mérföldkő Fizetési Rendszere védi. Csak akkor kell kiutalnia az összeget, ha 100%-osan elégedett az elvégzett munkával!

Freelancereknek

A Freelancer oldalon ingyenesen regisztrálhat, hozhat létre profilt, választhatja ki a projektkészségeket, amelyek iránt érdeklődik, tölthet fel portfóliót, fogadhat projektértesítéseket, egyeztetheti a projekt részleteit a munkaadóval, adhat árajánlatot a projektekre (az ingyenes tagsággal rendelkezők havi 6 árajánlatot tehetnek kezdetben), és nevezhet a versenyekre.

Kiegészítő ajánlatfejlesztéseket vásárolhat, melyekkel kiemelheti ajánlatát.

Projektek

Fix árú projektek esetén, ha felajánlanak Önnek egy projektet, és el is fogadja azt, akkor a közvetítésért egy kis összegű, a kiválasztott ajánlat összegével arányos projektköltséget számítunk fel. Ha végül többet fizetnek Önnek az eredeti ajánlat összegénél, a többletkifizetésre is felszámítjuk a projektköltséget.

Órabéres projektek esetén, a munkaadó által indított minden kifizetésre felszámítjuk a díjat.

A fix árú projektek díja 10% vagy €4.00 EUR (amelyik magasabb összeg), és 10% órabéres projektek esetén.

Versenyek

Pályaművet a versenyekre ingyenesen küldhet be. Jutalékot csak abban az esetben számítunk fel, ha részesül a verseny díjazásából. Ezt a díjazás kiutalásakor vonjuk le, vagyis csak azt követően, hogy a versenyben díjazták, és a pályamű és a hozzá kapcsolódó anyagok átadás-átvétele sikeresen megtörtént, és a verseny kiírója elfogadta azokat.

A verseny után fizetendő jutalék mértéke 10% vagy €4.00 EUR, (amelyik magasabb összeg).

Szolgáltatások

Amennyiben igénybe veszik a szolgáltatását, a szolgáltatás teljes ára alapján számított 20% jutalékot számítunk fel. Ezt akkor kell kifizetni, amikor a szolgáltatását megrendelik, oly módon, hogy a jutalék összegét levonjuk az Önnek fizetett összegből.

Előnyben részesített szabadúszói program

Amennyiben részt vesz „Előnyben részesített szabadúszó” programunkban, akkor a felajánlott és Ön által elfogadott Toborzó projektek után 15% projektköltséget számítunk fel. A hagyományos projektekkel ellentétben ezt a díjat nem kell előre kifizetni - csak akkor vonjuk le, amikor Ön megkapta a kifizetést.

Visszatérítés bónuszjóváírással

Bizonyos esetekben, a költségvisszatérítés bónuszjóváírás formájában történik. Ez az összeg csak az oldalon használható, és nem lehet kiutalni vagy másra átruházni. A bónusz a jóváírás dátumától számítva 90 napig érvényes.

0%-os költségajánlat

Azon szabadúszók, akik fiókkal korábban nem rendelkező új munkaadót hívnak meg a Freelancer.com oldalra, akiktől elvárás a munkaadói felhasználói fiók létrehozása is, 10% helyett 0% szabadúszói jutalékot fizetnek minden olyan jövőbeni projektért, melyben a meghívott munkaadó a meghívást küldő szabadúszót alkalmazza.

A kedvezmény igénybevételéhez az alábbi feltételeknek kell teljesülnie:

 • Az új munkaadókat speciális promóciós hivatkozások segítségével kell meghívni.
 • A félreértések elkerülése végett: a 0%-os jutalék csak a meghívó szabadúszó által elvállalt új projektek esetében vehető igénybe, melyet a meghívott munkaadó tett közzé. Az új projektnek azután kell kezdődnie, miután a munkaadó Freelancer.com felhasználói fiókot létesített, és csak akkor érvényesíthető, ha a projektet a munkaadó ezzel az új felhasználói fiókkal indította el.
 • A szabadúszó által fizetendő jutalék csak ennek a promóciónak a keretében csökken 10%-ról 0%-ra. Minden egyéb díj és költség változatlan marad, így például - de nem kizárólagosan - a munkaadói jutalékok és a transzakciós díjak.
 • A promóció versenyekre nem érvényes.
 • A Freelancer fenntartja a jogot, hogy saját hatáskörén belül felülvizsgálja egy munkaadó "új" státuszát, hogy biztosítsa a promóció etikus használatát. A munkaadónak és a szabadúszónak korábban is munkakapcsolatban kellett állniuk, például egy másik platformon. A szabadúszótól kérhetünk bizonyítékot arra, hogy már korábban is dolgozott a munkaadónak, és kapott tőle fizetést. A munkaadó nem rendelkezhet olyan aktív Freelancer.com felhasználói fiókkal, melyen keresztül az új fiók létrehozását közvetlenül megelőző 6 hónapban fizetést teljesített.
 • A Felhasználói feltételek továbbra is érvényesek - lásd: https://www.freelancer.com/about/terms.
 • A díjakra és költségekre vonatkozó kiegészítő feltételek minden egyéb rendelkezése érvényben marad - lásd: https://www.freelancer.com/feesandcharges.
 • A Freelancer megkövetelheti, hogy a szabadúszó és a munkaadó teljesen kitöltse a profilját, és/vagy igazolja személyazonosságát, mielőtt fizetést teljesítene.
 • A Freelancer megkövetelheti, hogy a csökkentett projektdíjat igénybe vevő projektek minden adatát megfelelően megadják.
 • A promócióból kizárhatunk egyes felhasználókat, amennyiben azt észleljük, hogy visszaélés történt, vagy magas arányban kérelmeznek visszaterhelést, vagy a Freelancer ennek kockázatát érzékeli, illetve olyan esetekben, amikor a szabadúszó és a munkaadó között bármilyen okból vita indul.
 • A Freelancer fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörén belül megvonja a promócióban való részvétel jogát, amennyiben erre a promóció etikus használata, illetve a visszaélések megelőzése érdekében szükségét látja.
 • A Freelancer fenntartja magának a jogot, hogy további információt kérjen bármely féltől, hogy a promóció etikus használatát biztosítsa, illetve amennyiben erre az esetleges visszaélésekkel kapcsolatos vizsgálat, vagy kockázatkezelési és kapcsolódó célok érdekében szükség van.
 • A Freelancer fenntartja magának a jogot, hogy a promóciót bármikor visszavonja vagy átalakítsa.
 • A Freelancer fenntartja magának a jogot, hogy visszavonja a promóciót azokban a régiókban, amelyekben annak nyújtása az adott régió lakosai vonatkozásában jogszabályba ütközne.

Tagsági Csomagok

Tagsági szintjeink közül választva alakíthatja, hogy mekkora díjat fizet a szolgáltatásunkért. Az oldalon dolgozhat munkaadóként és szabadúszóként is ingyenes tagsággal, vagy választhat egyet a számos előnyt kínáló fizetős tagsági szint közül.

A tagság automatikusan megújul a havi vagy éves fordulónapon, amennyiben nem mondja le. Ha nem rendelkezik megfelelő anyagi fedezettel, megpróbáljuk megújítani tagságát a 30 napos türelmi időszak alatt, amint rendelkezésre áll a megfelelő összeg.

Bármikor lemondhatja tagságát a felhasználói beállítások oldalon. Ezzel az előfizetési időszak lejárta után már nem kap új számlákat, és nem lesz további fizetendő költsége sem.

Tagsági szintjeink megtekintése

Egyéb Díjak

Projektek

Ezeket a díjakat szabadon választható extra szolgáltatásokért számítjuk fel. Ezek az összegek a különböző fizetett tagsági szintekhez kapcsolódó esetleges kedvezmények nélkül értendők.

Projekt Közzététele INGYEN
Kiemelt €11.43 EUR
Sürgős €11.43 EUR
Privát €24.13 EUR
Teljes munkaidős €229.87 EUR
Toborzó €12.07 EUR
Titoktartási Szerződés (NDA) €24.13 EUR
Megállapodás a szellemi tulajdonjogról €24.13 EUR
Rejtett €11.43 EUR
Elsőbbségi €5.00 EUR
Meghosszabbítás €11.43 EUR

Versenyek

Ezeket a díjakat szabadon választható extra szolgáltatásokért számítjuk fel. Ezek az összegek a különböző fizetett tagsági szintekhez kapcsolódó esetleges kedvezmények nélkül értendők:

Verseny Közzététele INGYEN
Verseny díjazása INGYEN
Odaítélés további freelancereknek INGYEN
Garantált INGYEN
Kiemelt €30.00 EUR
Top verseny €30.00 EUR
Sürgős €35.00 EUR
Kiemelés €15.00 EUR
Rejtett €30.00 EUR
Privát €20.00 EUR
Titoktartási Szerződés (NDA) €20.00 EUR
Meghosszabbítás Költségek:
3 nap = 15% a versenydíjból
5 nap = 20% a versenydíjból
7 nap = 30% a versenydíjból
14 nap = 40% a versenydíjból
21 nap = 50% a versenydíjból
A költségek felét a verseny díjának megemelésére fordítjuk (a legközelebbi egész számra kerekítve).

Árajánlat Díjak

Árajánlattétel projektekre INGYEN
Szponzorált árajánlat Az árajánlat 0.75%-a (minimum $5.00 USD, maximum $20.00 USD)
Árajánlat Kiemelése €1.00 EUR

A nevezés díja

Nevezés Benyújtása INGYEN
Rejtett Nevezés €0.50 EUR
Nevezés Kiemelése €0.50 EUR

Címjegyzéki Díjak

Címjegyzék szponzorálása Amint a szponzoráció időpontjában kiválasztásra került (legalább €35.00 EUR)

Vizsgák

Vizsga letétele A vizsga típusától függ. Az árat vásárlás előtt mindig közöljük. A vizsgák jellemzően vagy ingyenesek, vagy €5.00 EUR, €10.00 EUR, illetve €15.00 EUR vizsgadíj ellenében érhetőek el.

Tranzakciós díjak

Hitelkártya, PayPal vagy Skrill használatával kapcsolatos tranzakciós költségek* €0.35 EUR + 2.3%
Helyi banki pénzbefizetés INGYEN
Nemzetközi banki átutalás €15.00 EUR
*Az ausztrál felhasználókra $0.30AUD + 0.99% érvényes a Bank/Hitelkártya tranzakciókra.

Döntőbíráskodási Díjak

A fizetési részteljesítéssel kapcsolatos viták díja €5.00 EUR vagy 5%, amelyik a nagyobb összeg.

Vitamegoldó rendszerünket úgy alakítottuk ki, hogy mindkét félnek lehetőséget biztosítson egyezségre jutni a másikkal, döntőbíráskodás igénybevétele nélkül.

A vita elindításától számított 4 nap elteltével (illetve 7 nap elteltével, ha a vitát a szabadúszó indította) bármely fél kérvényezheti a fizetett döntőbíráskodási eljárást. A másik félnek ezután 4 nap áll rendelkezésére, hogy elfogadja ezt és befizesse a döntőbíráskodási díjat, valamint mindkét félnek eddig a határidőig kell benyújtania bizonyítékait. Amennyiben a másik fél nem fizet időben, automatikusan elveszíti a vitát.

Ezután a döntőbíráskodási díjat visszafizetjük a vita győztesének.

Pénzkivételi Díjak

A pénzkivétel módjától függően kiegészítő díj kerülhet levonásra. A pénzkivételi módot szolgáltató harmadik fél szintén felszámíthat kiegészítő díjat.

Expressz pénzkivétel INGYEN
PayPal INGYEN
Skrill (Moneybookers) INGYEN
Payoneer bankkártya INGYEN
Nemzetközi Átutalás €25.00 EUR

A minimális pénzkivételi összeget, levonások után 30 dollárban határoztuk meg.

Készenléti Díj

Azon felhasználói fiókokra, amelyekbe 6 hónapja nem jelentkeztek be, fenntartási költséget számítunk fel, melynek maximális összege havi $10.00 lehet. Ezt a díjat egészen addig felszámítjuk, amíg a fiókot meg nem szüntetik, vagy újra nem aktiválják. Ez az összeg fedezi a felhasználói profil, portfólió, névjegyzékben történő megjelenés, „Alkalmazzon engem” szolgáltatás, illetve fájlok megőrzéséhez és fenntartásához szükséges sávszélesség és tárhely díját, illetve adminisztrációs költségeit. Ezt a díjat kérésre, a fiók újraaktiválása esetén visszatérítjük.

Adók

Az adót a helyi adókulcsok és szabályok szerint érvényesítjük, melyet a felhasználó lakóhely szerinti / regisztrált országa határoz meg.

Ausztrália - Termékek és szolgáltatások adója (GST) 10%
Chile - Általános Forgalmi Adó (Áfa) 19%
Európai Unió - Általános Forgalmi Adó (Áfa) VAT rates
India - Forrásadó (TCS) 1%
India - Forrásadó (TDS) 1% / 5%
Mexikó – Forrásadó jövedelmekre 1% / 20%
Mexikó - Általános Forgalmi Adó (Áfa) 16%
Oroszország - Általános Forgalmi Adó (Áfa) 16.67%
Svájc - Általános Forgalmi Adó (Áfa) 7.7%

Indiai kiegyenlítési célú járulék visszatérítése

Az egyezmény feloldja a szabadúszókat a kötelezettségeik alól, a kétségek kizárása érdekében, a kiegyenlítési célú járulék keretében. Ön nem fizet erre a járélékra, ez egy visszatérítés.

Ügyfél Szabadúszó Ki fizeti a járulékot? Járulék részletei
Indiai lakosok Indiai lakosok Szabadúszó 2% Freelancer által fizetendő a bruttó bevételekre
Indiai lakosok Egyéb Ügyfél 2% ügyfél által fizetendő a bruttó részteljesítési kifizetésekre
Egyéb Indiai lakosok Szabadúszó 2% Freelancer által fizetendő a bruttó bevételekre
Egyéb Egyéb Nincs adat Nincs adat

Client

Indiai lakosok

Freelancer

Indiai lakosok

Who Pays Levy

Szabadúszó

Járulék részletei

2% Freelancer által fizetendő a bruttó bevételekre

Client

Indiai lakosok

Freelancer

Egyéb

Who Pays Levy

Ügyfél

Járulék részletei

2% ügyfél által fizetendő a bruttó részteljesítési kifizetésekre

Client

Egyéb

Freelancer

Indiai lakosok

Who Pays Levy

Szabadúszó

Járulék részletei

2% Freelancer által fizetendő a bruttó bevételekre

Client

Egyéb

Freelancer

Egyéb

Who Pays Levy

Nincs adat

Levy Details

Nincs adat

* A Freelancer és partnercégei nem adnak adózási, jogi vagy könyvvezetési tanácsokat. Jelen összefoglaló kizárólag tájékoztatási céllal készült, és nem célja, hogy adózási, jogi vagy könyvvezetési tanácsot adjon, vagy bárki ilyenként tekintsen rá. Minden esetben kérje saját adózási, jogi és könyvelési szakértője tanácsát.

Felhasználói Szerződés

Az ezen az oldalon részletezett díjak és költségek meghatározása a Freelancer felhasználási feltételei és kapcsolódó irányelvei alapján történik. A felhasználási feltételek más fontos rendelkezéseket is tartalmaznak, és azokat a maguk teljességében szükséges elolvasni. Különös tekintettel a 23. paragrafusra, melyben a szabályszegés miatti fiókmegszüntetés következményeiről van szó. Ilyen következmény lehet például bírság fizetése, illetve szabályszegő magatartással a Freelancer számára okozott kár megtérítése.