Szűrő

Legutóbbi kereséseim
Szűrés erre:
Költségvetés
eddig:
eddig:
eddig:
Típus
Készségek
Nyelvek
  Munka státusza
  70,749 analytics munka, árazás ebben: EUR

  Újonnan indult barkács kiskereskedelmi webáruház kiszervezett marketingesét keressük. A Főbb feladatok: - Árazás figyelése - Akciók, csomag ajánlatok összeállítása (grafikai munkákat megcsináljuk) - Social media (FB, Insta, stb) postok összeállítása - Link építés - PPC management - Cím adatbázis építése - DM - Remarketing - Analytics követése és reagálás Tehát nem csak PPC kiszervezésről van szó hanem a teljes marketing tevékenységet szeretnénk átadni. Magyar nyelv ismerete szükséges

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr licitátlag
  9 árajánlat

  ...fejlesztéséért, eredményességéért Elvárások: - Felsőfokú szakirányú végzettség marketing területen - Legalább 5 év nemzetközi B2C online marketing tapasztalattal rendelkező - Online tartalomszerkesztő gyakorlat, kiváló szövegírási képesség - Kreatív attitűd, proaktivitás, precizitás, igényes, eredmény-orientált, flexibilis hozzáállás, önálló munkavégzés - Fiatalos lendület - Google Ads, Google Analytics és Facebook Hirdetéskezelő magabiztos kezelése - Vizuális érzékenys&ea...

  €23 - €46 / hr
  €23 - €46 / hr
  0 árajánlat
  PPC kampánymenedzser Véget ért left

  Az AdNet Media weboldal készítéssel és PPC kampányok menedzselésével foglalkozik. Keresünk olyan szabadúszó kollégát, aki folyamatosan tudja támogatni projektjeinket. Leginkább állandó megbizatással, de eseti projekt alapú megbízásokban gondolkodunk. Olyan személyt keresünk, aki magabiztosan kezeli a Google Ads, Facebook Ads, Analytics, Tag manager szolgáltatásokat és sikeresen létre tud hozni kampányokat, akár kereső, vagy shopping kampányokról beszélünk, majd ezeket képes megtérülően optimalizálni. Nem teljes állású munk...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr licitátlag
  2 árajánlat

  I am seeking assistance with a research project focused on data warehouse implementation, specifically in the area of cloud-based data warehouses. Skills and experience required for this project include: - Strong knowledge of data warehousing concepts and principles - Experience with cloud-based data warehousing platforms, such as Amazon Redshift or Google BigQuery - Proficiency in data modeling and designing data warehouse schemas - Understanding of ETL (Extract, Transform, Load) processes and tools - Ability to analyze and integrate data from multiple sources - Familiarity with SQL and other programming languages for data manipulation and analysis The deliverable for this project is a comprehensive report that summarizes the research findings and provides recommendations for implemen...

  €19 (Avg Bid)
  €19 licitátlag
  3 árajánlat

  ...YouTube marketing - Expertise in creating engaging content for social media platforms - Knowledge of lead generation and conversion strategies - Understanding of the target audience's preferences and behaviors - Ability to analyze and optimize marketing campaigns for maximum results - Strong communication and storytelling skills to engage the target audience - Familiarity with podcast and YouTube analytics tools to track performance - Creative mindset to develop unique and compelling marketing strategies -Experience with scrappy paid media campaigns, SEM, and YouTube SEO Project Description: We are looking for a skilled marketer to help us generate leads and conversions for our podcast and YouTube channels. The goal is to build a loyal audience and drive targeted traffic to...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr licitátlag
  11 árajánlat

  ...like to improve my website's visibility and ranking on search engines. Skills and Experience Required: - Extensive knowledge and experience in conducting SEO audits and implementing effective SEO strategies. - Proven track record in enhancing website's overall SEO health and driving organic traffic. - Familiarity with global SEO practices and techniques. - Proficiency in using SEO tools and analytics to track and measure progress. - Strong communication skills to provide monthly progress reports and updates on the SEO implementation. Deliverables: - Thorough SEO audit report highlighting areas for improvement and recommendations. - Customized SEO strategy tailored to enhance the website's overall SEO health. - Ongoing implementation of SEO strategies to increase ...

  €222 (Avg Bid)
  €222 licitátlag
  26 árajánlat

  Project Title: Drive traffic to the site Target Audience: Local Type of Traffic: Organic search Monthly Budget for Driving Traffic: Less than $500 Description: -...have experience in SEO and content marketing to improve organic search rankings - They should be able to conduct keyword research and optimize website content for better visibility in search engines - Experience with local SEO and Google My Business is preferred - Knowledge of on-page and off-page SEO techniques is necessary for this project - The candidate should also be familiar with Google Analytics to track and analyze website traffic - Previous success in driving organic search traffic to local websites is a plus - Effective communication skills and the ability to provide regular progress reports are required for...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr licitátlag
  42 árajánlat
  A nextjs webpage -- 2 6 nap left
  HITELESÍTETT

  I am looking for a freelancer to create a simple web page using Next.js. The purpose of the webpage is to serve as a personal portfolio. I have a design or wireframe for the web...to serve as a personal portfolio. I have a design or wireframe for the webpage, so the freelancer will need to work with that. The webpage should include the following features: - Mailchimp integration for collecting email addresses - GDPR compliance for data protection - Google Analytics for tracking website traffic and user behavior Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in and React - Experience with design implementation - Knowledge of Mailchimp, GDPR, and Google Analytics integration Please provide examples of your previous work and a timeline for completing th...

  €110 (Avg Bid)
  €110 licitátlag
  34 árajánlat
  ruby on rails 6 nap left

  Project Title: Ruby on Rails - Social Media Integration for Existing Application We are looking for a skilled Ruby on Rails developer to integrate social media functionality into our existing application. Specific features and functionalities needed for this project include: - Social media login and registration integration - Sharing and posting to social media platforms - Social media analytics and tracking Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in Ruby on Rails development - Expertise in integrating social media APIs and SDKs - Familiarity with OAuth and authentication protocols - Experience in working with popular social media platforms such as Facebook, Twitter, and Instagram Timeline: - The project timeline is more than 3 months, allowing for tho...

  €643 (Avg Bid)
  €643 licitátlag
  10 árajánlat
  social media manager 6 nap left
  HITELESÍTETT

  Social Media Manager(long term with equity options with one month trail) - Platforms: Facebook, Instagram, Twitter - Exi...metrics to track progress and identify areas for improvement Requirements: - Proven experience managing social media accounts on Facebook, Instagram, and Twitter - Strong knowledge of social media platforms, trends, and best practices - Excellent communication and writing skills - Creative thinking and ability to generate engaging content - Familiarity with social media management tools and analytics If you are a passionate Social Media Manager who can effectively build brand awareness and engage with our audience across multiple platforms, we would love to hear from you. Please provide examples of your previous work and outline your strategies for achieving ...

  €77 (Avg Bid)
  €77 licitátlag
  47 árajánlat
  Farm Management System 6 nap left
  HITELESÍTETT

  ...associated costs. 7. **Compliance and Regulations:** - **Regulatory Compliance:** Stay informed about and comply with agricultural regulations and certifications. - **Documentation:** Store and manage essential documents such as permits, licenses, and certifications. 8. **Analytics and Reporting:** - **Data Visualization:** Provide visual representations of key performance indicators. - **Custom Reports:** Generate customizable reports for different aspects of the farming business. - **Predictive Analytics:** Use historical data for predictive analysis to make informed decisions. 9. **Communication and Collaboration:** - **Internal Communication:** Facilitate communication among team members. - **External Communication:** Enable communication with s...

  €2587 (Avg Bid)
  €2587 licitátlag
  131 árajánlat

  ...losses Blockchain-Specific Data Transaction Data: Number of transactions over time. Average Transaction Value: Average value of transactions in a given period. Block Details: Information about recent blocks (size, transactions, miners). Sentiment Analysis Social Media Sentiment: Analyzing social media sentiment about the token. News Feed: Latest news and updates related to the token. Advanced Analytics Whale Transactions: Large transactions that might impact the market. Token Distribution Analysis: How tokens are distributed among holders. Decentralization Metrics: Measures of network decentralization. Environmental Impact data: Data on energy consumption, carbon footprint, and more sustainable alternatives. DeFi (Decentralized Finance) Data Staking Statistics: Information on sta...

  €1139 (Avg Bid)
  €1139 licitátlag
  77 árajánlat

  I am looking for a skilled developer to create a tool that will calculate the bulk engagement rate and average views for both Instagram and YouTube. The tool can be eithe...create a tool that will calculate the bulk engagement rate and average views for both Instagram and YouTube. The tool can be either web-based or a desktop application, as I have no preference. Additionally, it would be a nice addition if the tool also includes analytics and reporting features, but it is not necessary. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Instagram and YouTube APIs - Strong knowledge of data analytics and statistics - Experience in developing web-based tools or desktop applications - Familiarity with analytics and reporting features -Should have excellent knowledge about I...

  €141 (Avg Bid)
  €141 licitátlag
  7 árajánlat
  Publicidad 6 nap left

  Project Title: Publicidad Target Audience: Adults (25-54) Campaign Ty...Main Goal: Product/Service Promotion Skills and Experience Required: - Proficient in online advertising platforms such as Google Ads, Facebook Ads, and Instagram Ads - Experience in creating compelling ad copies and visuals to promote products/services - Knowledge of target audience segmentation and targeting techniques - Ability to track and analyze campaign performance using tools like Google Analytics - Understanding of conversion optimization strategies to maximize product/service promotion - Strong communication skills to effectively convey the value proposition of the product/service to the target audience - Creative thinking and problem-solving abilities to adapt to changing market trends and consumer...

  €293 (Avg Bid)
  €293 licitátlag
  20 árajánlat

  We are looking for an adaptable database/back-end developer proficient in Python to join our team on a part-time basis for an initial term of 6 months, with potential for extension. This role will involve the initial development and maintenance of a data service platform focused on stock market analytics, leveraging both web scraping and API integration. Initial Phase Responsibilities: 1. Undertake automation tasks for data scraping, filtering, and storage. 2. Enhance and manage an existing operational script. 3. Participate in selecting and setting up a Bootstrap dashboard template, which will be procured based on project needs. 4. Assist with storing and sorting large volumes of data in MySQL and setting up protocols for automated update of this data based on daily fresh data. ...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr licitátlag
  14 árajánlat

  Set up Google Ads & manage for 1 month - $500 free promo code for new Google Ads accounts. What's included: I will install Google Tag Manager, I will create a Google Search Console Tools account for your site to be indexed in Google searches, I will create a Google Analytics GA4 account for your site, add conversion tracking and Google Ads Remarketing on the website. Optimize existing campaigns and create new campaigns. If it's an online store, I'll create a Google Merchant Center account to run Shopping Ads and Performance Max. With Google Merchant Center, products appear for free in Google searches. My name is Artur and I'm a freelancer, I can help your business to have more visibility with my skills I am Google Partner Certification: Google

  €464 (Avg Bid)
  €464 licitátlag
  1 árajánlat

  ...social media strategies and trends - Excellent communication and writing skills - Familiarity with social media analytics and reporting tools Responsibilities: 1. Content Creation: - Develop a content calendar with a mix of engaging posts, stories, and videos - Create visually appealing and high-quality content consistent with my brand image - Incorporate relevant hashtags and captions to maximize reach and engagement 2. Management: - Monitor and respond to comments, messages, and mentions promptly - Engage with followers, influencers, and potential customers to build relationships - Implement strategies to increase followers and engagement rates 3. Analytics and Reporting: - Track and analyze key social media metrics, such as engagement, reach, and...

  €213 (Avg Bid)
  €213 licitátlag
  30 árajánlat

  Influencer Management CRM - Essential features: - Contact management (Including logging of actions) - Campaign tracking - Reporting and analytics - Twitch, TikTok, YouTube, Kick - Influencer Managers (Team login) - Brand selector, be able to have multiple brands that influencers are assigned to - Platform: Web-based, Firebase - Number of influencers to manage: More than 100 Ideal skills and experience: - Strong expertise in developing web-based CRM systems - Proficient in contact management and campaign tracking functionalities - Experience in integrating reporting and analytics tools - Ability to handle large databases and manage a high number of influencers - Familiarity with influencer marketing industry and best practices

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr licitátlag
  48 árajánlat

  Please read my details carefully auto biding will be rejected and my budget for this project 250AUD deadline max 15-20 days. Web+app+UI/UX+Payment gateway Homepage: Clear Value Proposition: Clearly communicate the purpose of the platform: "Book Priests for Reli... priest, and location. Booking History: Allow users to view their past bookings with details. Profile and Account Settings: Enable users to manage their profile information, settings, and communication preferences. Administrator Dashboard (for platform admins): Priest Management: Allow administrators to manage priest accounts, approve new priests, and review and moderate services offered. Analytics and Reporting: Provide tools for tracking platform performance, including user engagement, booking metrics, and pri...

  €238 (Avg Bid)
  €238 licitátlag
  33 árajánlat

  I am looking for SEO services for my website. I want to i...organic traffic and improve search engine rankings. I have specific keywords in mind that I hope to rank for in the search engine results. Ideal skills and experience for this job include: - Proven track record of successfully optimizing websites for search engines - Expertise in keyword research and analysis - Knowledge of on-page and off-page SEO techniques - Familiarity with SEO tools and analytics - Excellent understanding of search engine algorithms and ranking factors - Strong communication and reporting skills to provide regular updates and insights on progress If you have the necessary skills and experience, please provide a proposal outlining your approach to optimizing my website for SEO and achieving the desi...

  €65 (Avg Bid)
  €65 licitátlag
  59 árajánlat

  I am looking for a skilled data scientist and analyst who can assist me with data visualization and reporting using Python. The main goal of this project is to aid ...statistical analysis and modeling The ideal candidate should have the following skills and experience: - Proficiency in Python for data analysis and visualization - Strong knowledge of statistical analysis and modeling techniques - Experience in cleaning and preprocessing large datasets - Ability to present findings in a clear and visually appealing manner If you are an expert in data science and analytics, and have a proven track record in using Python for data visualization and reporting, I would love to hear from you. This project offers an exciting opportunity to contribute to strategic decision-making in our org...

  €17 (Avg Bid)
  €17 licitátlag
  10 árajánlat
  Social Media Marketing -- 2 6 nap left
  HITELESÍTETT

  I am looking for a social media marketing expert who can help me to increase brand awareness through social media. The ideal candidate should have experience in social media marketing and be able to create compelling content that resonates with our target audience. Additionally, should have an understanding of social media analytics and be able to track the success of our marketing efforts.

  €117 (Avg Bid)
  €117 licitátlag
  80 árajánlat
  Content creations automation 6 nap left
  HITELESÍTETT

  ...#### 6. **Scheduling and Posting:** - **Process:** - Schedule posts for optimal times or post them immediately. - **Integration:** - Utilize social media scheduling features and APIs to automate the posting process. #### 7. **Monitoring and Engagement:** - **Process:** - Monitor social media interactions and engagement. - **Integration:** - Integrate social media analytics tools to track post performance and user engagement. #### 8. **Feedback Loop for Improvement:** - **Process:** - Collect user feedback on content performance and quality. - **Integration:** - Incorporate user feedback to continuously improve the content generation and design processes. #### 9. **Customization Options:** - **Process:** - Allow users to c...

  €462 (Avg Bid)
  €462 licitátlag
  40 árajánlat

  I am looking for a freelancer to design a sales dashboard for me. I am open to suggestions regarding the style and layout of the dashboard. Skills and Experience: - Experience in designing sales dashboards - Proficiency in web design and development - Strong understanding of data visualization and analytics - Knowledge of UI/UX principles for web platforms

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr licitátlag
  59 árajánlat
  Marketing 6 nap left

  I am looking for a marketing expert who can help me increase brand awareness through social media. My target audience is the general public, and I believe that social media is the best channel to reach and engage with them. The ideal candidate should have experience in social media marketing and be able to create compelling content th...me increase brand awareness through social media. My target audience is the general public, and I believe that social media is the best channel to reach and engage with them. The ideal candidate should have experience in social media marketing and be able to create compelling content that resonates with our target audience. Additionally, they should have a strong understanding of social media analytics and be able to track the success of our marketin...

  €32 (Avg Bid)
  €32 licitátlag
  18 árajánlat

  Zohaab I. JOB POSTING!!! $450 a month. Job Posting: Content, Analytics, and Research Specialist About Us: ( please read Cinderella Story Sweepstakes Explained (3).pdf ) At Cinderella Story Sweepstakes, we're more than just a business; we're a dream in the making. I'm a regular guy who's put everything into this venture, and while we're a very small company, our aspirations are huge. I'm committed to offering fair wages, and I assure you I'll be checking salary standards in your country to ensure we're on par. Compensation and Commitment Details: As we embark on this journey together, I want to be upfront about the financial aspects of this role. We're seeking someone who is interested in long-term employment and growth with our co...

  €161 (Avg Bid)
  €161 licitátlag
  22 árajánlat

  ...looking for a skilled website developer to create an e-commerce website using php. The website should have the following features: - User-friendly and visually appealing design - Secure payment gateway integration - Product catalog with easy navigation and search functionality - Customer registration and login system - Shopping cart and order management system - Inventory management system - Sales analytics and reporting The ideal candidate should have experience in developing e-commerce websites and proficiency in php. Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript is also required to ensure seamless integration and customization. Additionally, familiarity with database management systems and security protocols is highly preferred. If you are a detail-oriented and innovative web deve...

  €617 (Avg Bid)
  €617 licitátlag
  98 árajánlat

  I am looking for a digital marketing expert who can help me ...backgrounds. Digital Marketing Type: - Search Engine Optimization: I am interested in optimizing my website's content and structure to improve its ranking on search engine results pages. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in SEO techniques and strategies - Knowledge of keyword research and analysis - Experience in on-page and off-page optimization - Familiarity with SEO tools and analytics platforms - Understanding of search engine algorithms and best practices - Ability to track and analyze website traffic and performance metrics If you have a proven track record in SEO and can help me achieve my goals of increasing website traffic, I would love to hear from you. Please provide examples of past projec...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr licitátlag
  31 árajánlat

  Brief: We are a construction company specializing in flooring, tiling, bathroom, and kitchen remodels, based in Southeast London. We're looking for a skilled freelance web developer to redesign our website with a focus on lead generation and local SEO optimization. Project Description: Objective: Create a modern, professional website optimized for generating cu...and professional look. Optimize the site for lead generation, including contact forms, quote requests, and clear calls-to-action. Implement local SEO strategies to enhance visibility in Southeast London. Ensure the website is mobile-responsive and user-friendly across all devices. Integrate a simple content management system for easy updates. Showcase a portfolio of our past projects. Set up analytics to track websit...

  €533 (Avg Bid)
  €533 licitátlag
  153 árajánlat

  Google Analytics 4 Set up for Magento 2 Website We are looking for a skilled professional to help us set up Google Analytics 4 for our Magento 2 website. The ideal candidate should have experience with Magento 2 and be familiar with Google Analytics 4. Key Requirements: - Must have experience working with Magento 2 - Strong knowledge of Google Analytics 4 and e-commerce tracking - Ability to set up and configure Google Analytics 4 for Magento 2 website - Familiarity with tracking and analyzing website data using Google Analytics 4 Responsibilities: - Set up Google Analytics 4 for our Magento 2 website - Configure e-commerce tracking in Google Analytics 4 - Ensure proper integration between Magento 2 and Google Analytics 4 - ...

  €73 (Avg Bid)
  €73 licitátlag
  22 árajánlat

  ...high-performing keywords for my website - Implementing on-page optimization strategies such as optimizing meta tags, headings, and content for better search engine rankings - Implementing off-page optimization techniques such as link building and social media marketing to improve website visibility and drive organic traffic - Monitoring and analyzing website performance using tools like Google Analytics and making necessary adjustments to improve SEO rankings - Providing regular reports and updates on the progress of the SEO efforts Additionally, it would be beneficial if the candidate has experience in benchmarking competitor websites to identify areas of improvement and stay ahead in the competitive landscape. If you have a track record of delivering successful SEO campaigns ...

  €100 (Avg Bid)
  €100 licitátlag
  91 árajánlat

  SEO Premium Start Package Target Keywords: 15 On-Page SEO: Basic On-Page Work Off-Page SEO: 150 Backlinks with 1 Article Technical SEO (Google Console, Google Analytics For Google Verification) Price: $35 USD for 20 days

  €32 (Avg Bid)
  €32 licitátlag
  1 árajánlat

  Job Posting: Content, Analytics, and Research Specialist About Us: ( please read Cinderella Story Sweepstakes Explained (3).pdf ) At Cinderella Story Sweepstakes, we're more than just a business; we're a dream in the making. I'm a regular guy who's put everything into this venture, and while we're a very small company, our aspirations are huge. I'm committed to offering fair wages, and I assure you I'll be checking salary standards in your country to ensure we're on par. Compensation and Commitment Details: As we embark on this journey together, I want to be upfront about the financial aspects of this role. We're seeking someone who is interested in long-term employment and growth with our company. For the initial three months, our b...

  €122 (Avg Bid)
  €122 licitátlag
  25 árajánlat

  ...improvement Skills and Experience: - Proven experience managing social media accounts, specifically Twitter, for wellness or lifestyle brands - Strong understanding of the target audience and ability to create content that resonates with them - Knowledge of social media best practices, including content creation, scheduling, and engagement strategies - Proficiency in social media management tools and analytics platforms - Excellent communication and writing skills, with the ability to write compelling and concise social media copy - Creativity and ability to think outside the box to create engaging and shareable content If you are a social media expert with a passion for wellness and the ability to develop and execute a content strategy, we would love to hear from you. Please i...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr licitátlag
  64 árajánlat

  Sales Analytics for FMCG Products Overview: I am looking for a skilled freelancer who can help me analyze sales data for my FMCG products. The project requires expertise in sales analytics and a strong understanding of the FMCG industry. Specific Requirements: - Analyze revenue data for all time periods - Conduct comparative analysis to identify trends and patterns in sales performance - Focus on key metrics such as revenue, units sold, Ideal Skills and Experience: - Proficiency in data analysis and visualization tools such as Excel, Tableau, or Power BI - Strong knowledge of sales analytics and experience working with FMCG products - Previous experience in conducting comparative analysis for sales data - Ability to interpret and present findings in a clear and conc...

  €27 (Avg Bid)
  €27 licitátlag
  18 árajánlat

  Hello developers, i will need a Wix-Website and Wix Branded App to do online coachings & 1 on 1 real coachings for my Customers. i have a instagram site. This are requierements. User-Friendly Design: Design an intuitive and easy-to-navigate website layo...for clients to schedule appointments. Mobile branded App Integration: Ensure seamless integration with the website. SEO Optimization: Optimize the website for search engines with relevant keywords, meta tags, and SEO-friendly content. Compliance and Privacy: Ensure compliance with data protection regulations. Clearly outline privacy policy and terms of service. Analytics and Tracking: Integrate tools like Google Analytics to track website traffic, user behavior, and engagement. Use data for informed decision-mak...

  €485 (Avg Bid)
  €485 licitátlag
  99 árajánlat

  I am seeking a skilled Azure Data Analytics and Power BI expert to provide a quick one-on-one course. I have an intermediate level of knowledge in Power BI, and I am looking to enhance my skills in both Azure Data Analytics and Power BI. Requirements: - Proficiency in Azure Data Analytics and Power BI - Ability to provide clear and concise instruction - Experience in delivering training or courses in these areas Course Details: - Duration: 3-5 hours - The course should cover both Azure Data Analytics and Power BI, with a focus on practical application and hands-on exercises. - The instructor should provide comprehensive explanations and guidance on best practices and industry trends. If you have the necessary expertise and can deliver a high-quality, inter...

  €61 (Avg Bid)
  €61 licitátlag
  6 árajánlat

  Hello, I am seeking a white-hat SEO expert to improve sales on our Shopify E-commerce website. The site needs both on-page and off-page SEO work. Some requirements include 1. Optimizing entire Shopify store 2. Analyze and find best keywords to build high organic SEO ranking (using business category and competitor websites) 3. optimize...our Shopify E-commerce website. The site needs both on-page and off-page SEO work. Some requirements include 1. Optimizing entire Shopify store 2. Analyze and find best keywords to build high organic SEO ranking (using business category and competitor websites) 3. optimize store for selected SEO keywords. 4. Create sitemap so website shows up correctly on Google. 5. Set up our Google Analytics properly. The end goal is to generat...

  €95 (Avg Bid)
  €95 licitátlag
  118 árajánlat
  E commerce furnitures and shipping 5 nap left
  HITELESÍTETT

  Project Title: E-commerce Furniture Store with Global Shipping Overview: I am looking for a skilled freelancer to who has already done an e-commerce website for my home furniture business. The main focus of the website will be to sell our products online and provide a se...Expertise in managing product catalogs, inventory, and order management systems. - Familiarity with setting up shipping options and calculating shipping costs. 3. SEO and Digital Marketing: - Understanding of SEO best practices to optimize the website for search engines. - Knowledge of online marketing strategies to drive traffic and increase conversions. - Experience in utilizing analytics tools to track website performance and make data-driven decisions. 4. Shipping and Logistics: - Experience ...

  €2002 (Avg Bid)
  €2002 licitátlag
  343 árajánlat

  Project Description: SEO Page Optimization Overview: I am seeking a skilled ...competitors that I should focus on the Tampa bay area Skills and Experience Required: - Proven experience in SEO optimization and improving website rankings - Strong knowledge of keyword research and analysis - Ability to conduct competitor analysis and strategize to outrank competitors - Familiarity with on-page SEO techniques and optimization strategies - Proficiency in SEO tools and analytics platforms - Excellent communication skills and ability to provide regular progress updates If you have a deep understanding of SEO best practices and can deliver measurable results, I would love to hear from you. Please provide examples of past SEO projects and any relevant certifications or qualifications.

  €330 (Avg Bid)
  €330 licitátlag
  40 árajánlat
  Mağaza tanıtımı 5 nap left
  HITELESÍTETT

  ...and digital advertising. - They should be familiar with various online platforms and strategies to drive traffic and conversions. - Skills in search engine optimization (SEO), social media marketing, and email marketing are highly desired. - The freelancer should be able to create compelling and persuasive content to attract potential customers. - Knowledge of e-commerce platforms and website analytics is also important. - The successful candidate will be responsible for developing and implementing a comprehensive marketing plan for the online store. - They will need to monitor and track the effectiveness of marketing campaigns and make adjustments as necessary. - Strong communication and analytical skills are essential for this project. - The freelancer should be able to provide...

  €45 (Avg Bid)
  €45 licitátlag
  23 árajánlat

  ...Integration for Scheduling and Booking Geolocation and Mapping Integration Push Notifications and In-App Messaging User Authentication and Authorization (Sign Up/Login) User Profile Management (for both service providers and consumers) Service Provider Onboarding and Approval System Service Request, Booking, and Scheduling System Ratings and Reviews System Admin Panel for Platform Management Analytics and Reporting API Development for Future Integrations Security and Data Privacy Compliance Cross-platform Compatibility (Web, Android, and iOS) Scalability and Performance Optimization We expect the development team to have experience in SaaS and mobile app development, preferably with a portfolio of similar projects. The team should be able to provide end-to-end services, from des...

  €4263 (Avg Bid)
  €4263 licitátlag
  127 árajánlat

  ...Instagram. The ideal candidate should have experience in creating and managing successful Instagram marketing campaigns. Key Requirements: - Expertise in social media marketing, with a focus on Instagram - Proven track record of driving engagement and increasing followers on Instagram - Ability to create compelling and visually appealing content for Instagram - Proficiency in using Instagram analytics tools to track and measure the success of campaigns Responsibilities: - Develop and execute a comprehensive Instagram marketing strategy - Create and schedule daily posts that align with our brand and target audience - Optimize Instagram profiles and posts for maximum visibility and engagement - Monitor and respond to comments and messages on Instagram - Analyze and report on the...

  €358 (Avg Bid)
  €358 licitátlag
  59 árajánlat
  Search engine optimization 5 nap left
  HITELESÍTETT

  I am looking for an experienced SEO specialist to help improve the search engine optimization of my website. Website Ranking: - My website is currently not ranked on search en...but I need help refining them. Main Goal: - My main goal with SEO is to increase sales conversions on my website. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in improving website rankings and increasing sales conversions through SEO. - Strong knowledge of keyword research and refinement. - Proficiency in implementing on-page and off-page SEO strategies. - Familiarity with SEO tools and analytics to track progress. - Excellent communication skills and the ability to provide clear explanations and recommendations. If you have the expertise and skills to help me achieve my SEO goals, please bid on thi...

  €116 (Avg Bid)
  €116 licitátlag
  142 árajánlat

  I am looking for a data analytics expert who can explore and analyze structured data to reveal valuable insights and patterns. The main goal of this project is to develop a predictive model based on the analysis. Skills and Experience: - Strong expertise in data analytics and experience with structured data analysis - Proficiency in using Python with pandas for data analysis - Knowledge of predictive modeling techniques and algorithms - Ability to interpret and communicate the findings effectively Key Deliverables: - Thorough analysis of the structured data to identify patterns, correlations, and trends - Development of a predictive model using advanced techniques and algorithms - Clear and concise presentation of the findings and insights Preferred Tools: - Python with pa...

  €123 (Avg Bid)
  €123 licitátlag
  64 árajánlat

  Social Media Manager - Primary goal: Increase ROI - Currently using 2-3 social media platforms for the business - Desired content: Lifestyle-focused Skills and Experience: - Proven experience in social media management - Strong understanding of different social media platforms - Ability to create engaging and visually appealing content - Knowledge of social media analytics and tracking tools - Familiarity with lifestyle content and trends - Excellent communication and writing skills - Ability to strategise and implement effective social media campaigns - Creative thinking and ability to adapt to the brand's voice and tone - Maintains brands values - Maintain brands aesthetic

  €10 / hr (Avg Bid)
  Titkos
  €10 / hr licitátlag
  30 árajánlat

  I am see...align with our brand aesthetic - Post content on a daily basis on each platform Ideal Skills and Experience: - Proven experience in developing and executing successful social media strategies - Strong understanding of various social media platforms and their algorithms - Excellent creativity and ability to create visually appealing and engaging content - Proficient in utilizing social media analytics tools to track and analyze performance - Strong communication and collaboration skills to work effectively with our team If you have the skills and experience required, and are passionate about creating a strong social media presence for our brand, we would love to hear from you. Please provide examples of your previous work and a detailed plan on how you would approach thi...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr licitátlag
  35 árajánlat
  I need a digital marketer 5 nap left
  HITELESÍTETT

  I am seeking a digital marketer who can assist me with social media management. My main goal for this social media campaign is to increase brand awareness. I currently have some social media accounts, but they are in need of improvement. Skills and Experience: - Experience ...management. My main goal for this social media campaign is to increase brand awareness. I currently have some social media accounts, but they are in need of improvement. Skills and Experience: - Experience in social media management and strategy - Knowledge of various social media platforms and their best practices - Ability to create engaging and relevant content - Familiarity with social media analytics and tracking tools - Understanding of branding and marketing principles - Strong communication and writ...

  €120 (Avg Bid)
  €120 licitátlag
  58 árajánlat
  YouTube specialist 5 nap left
  HITELESÍTETT

  ...subscribers, engagement , working on my YouTube channel and work on promoting my contents and me. Also working on my followers and likes on other channels as a TikTok , Instagram and FB Skills and experience required for this job include: - Expertise in YouTube channel optimization strategies - Knowledge of SEO techniques specific to YouTube and other media channels - Ability to analyze channel analytics and make data-driven recommendations - Understanding of audience demographics and ability to tailor content accordingly - Experience in creating compelling thumbnails and titles to attract viewers - Familiarity with YouTube algorithms and best practices for increasing subscriber count - Proficiency in video editing software - Strong communication and collaboration skills...

  €77 (Avg Bid)
  €77 licitátlag
  44 árajánlat

  A WordPress website developer is required. A website with three areas of services and SEO promotion . Perfect skills and experience: - Experience in developing e-commer...product lists - Experience in creating responsive and user-friendly designs - Increased attention to detail and the ability to meet deadlines. Requirements and stages for you: 1 Development and approval of the design layout of pages, wireframes, user interface/UX 2 CMS setup, layout, code, databases, etc. 3 Integration and configuration of web trackers (Adobe CDN, Googletagmanager, Google Analytics, etc.), plugins (Yoast, etc.), telephony, payments (Stripe), systems: Pixel tag, hotjar, Clearbit Reveal, Microsoft Clarity, etc. 4 Error debugging and so on 5 Technical support 6 Promotion / optimization (SEO) ...

  €428 (Avg Bid)
  €428 licitátlag
  117 árajánlat

  A legjobb analytics közösségi cikkek