Technical supportmunkák

Szűrő

Legutóbbi kereséseim
Szűrés erre:
Költségvetés
eddig:
eddig:
eddig:
Típus
Készségek
Nyelvek
  Munka státusza
  5,000 technical support munka, árazás ebben: EUR

  Keresek valakit, aki tudna huawei OLT-t beállítani/kezelni (távolról). Az OLT-t az ONT-k tesztelésére szeretném használni. Először be kellene állítani konzolról, és meg kell oldani az ONT-k hozzáadását majd rövid teszt után az ONT-t cseréjét másikra. Ha rendelkezik a fenti tudással, akkor a fenti manuális teszt beállítása után tovább mehetünk egy komplex tesztkörnyezet elkészítésére. I am looking for someone who could configure/manage a huawei OLT (remotely). We would like to use OLT to test ONTs. First it need to configured from console and make a workaround ho...

  €716 - €1432
  €716 - €1432
  0 árajánlat
  TM1 Cognos support Véget ért left

  I'm searching for IBM Cognos TM1 supporter for occasional failure management and development.

  €190 (Avg Bid)
  €190 licitátlag
  1 árajánlat

  Szerkesztésre és proofreadingre keresek az online marketing és e-kereskedelem világában jártas, tájékozott szövegírót hosszútávú együttműködésre. A feladat egy már meglévő és lefordított e-kereskedelmi platform (admin, marketing oldalak, hírlevelek, support cikkek) ellenőrzése, javítása, itt-ott kisebb nagyobb változtatásokkal. Terjedelem: kb 25 ezer szó. Nagyon fontos, hogy a jelentkező rendelkezzen releváns referenciákkal, ismerje az e-kereskedelmi piacot és legyen kreatív a szövegírást tekintve.

  €805 (Avg Bid)
  €805 licitátlag
  9 árajánlat

  Feladat: - Piacvezető telematikai megoldásszállító vállalatnál új on premise Data Lake architektúra kialakítása - Dokumentum orientált telematikai adatcsomagok kezelése nagy tömegben, billiós (1012+) nagyságrend - Alkalmazandó technológiák kiválasztása, például, de nem kizárólagosan: Hadoop, Elastic, MongoDB, Cloudera - Üzemeltetés támogat...munkatapasztalat és projekt referenciák - A megvalósítás és bevezetés szakmai motorja - Asszertív kommunikáció, prezentációs készség Amit kínálunk: - 3+ h&oac...

  €17 - €34 / hr
  €17 - €34 / hr
  0 árajánlat

  ...site for Dental Aesthetics Clinic. The site should have a blog function and a complex menu structure. The site should be dual-language (Hungarian and English) Hungarian Menu text copy located here: English will be added later (however we’ve translated the main menu titles to english) This SEO rules need to be followed during the website built: Attached you find design elements and photos about the team. Example site in style: Attached media: Photos about the team () Logos (Csiki_Fogszabaolyozas_1 ) Visualization () Menu structure: Híreink (News in english, this is the Blog block) Rólunk (About Us in english)

  €203 (Avg Bid)
  Garantált
  €203
  6 pályamű

  bank online fizetési modul összekapcsolása meglévő weboldallal, de csak egy átadó fom-ot kell írni ( megnevezés, hivatkozási szám, időpont, létszám, összeg, név, e-mail cím, tel.sz., + hírlevélre feliratkozás, oldalon fiók regisztráció), mely átirányítva a bank fizetési oldalára, tesztelés és véglegesítés, banki support kapcsolattartás.

  €20 (Avg Bid)
  €20 licitátlag
  1 árajánlat
  Contact form probléma Véget ért left

  Egy vásárolt sablonnál nem működik az előre programozott mail küldés. Egyes beállításoknál Firefox alatt átmegy a levél, de többi böngészőben nem. Más beállításokkal átmegy Chrome-ban, de Fireboxban nem. Már egyeztettem a support forummal és a tárhelyszolgáltatóval, de nem hozott eredményt.

  €28 (Avg Bid)
  €28 licitátlag
  12 árajánlat
  Open-Source Code to SAAS Conversion 6 nap left
  HITELESÍTETT

  ...System:** An efficient billing system is an essential aspect of the SAAS product. This feature should allow secure transactions, multiple payment methods, automatic invoicing, and easy tracking of payments. - **Customizable Templates:** To enhance user-friendliness, I am seeking to incorporate customizable templates. Users should be able to adjust templates to suit their unique needs without much technical know-how. The ideal candidate for this job should be well-versed in SAAS development, billing systems, and user management. They should also have experience working with open-source code and have a deep understanding of template customization. They should be detail-oriented, possess problem-solving skills, and be able to adhere to project timelines. This project can lead to ...

  €113 (Avg Bid)
  €113 licitátlag
  7 árajánlat

  ...responsive, ensuring a seamless experience on desktop, tablet, and mobile devices. 9. **Compliance and Legal Information**: Incorporate sections for legal information, terms and conditions, privacy policy, and regulatory compliance. 10. **Customer Support Integration**: Live chat support, FAQ section, and contact form for customer queries. **Design Preferences:** - A clean, modern aesthetic that reflects trust and professionalism. - Intuitive navigation and a user-friendly interface. - Branding elements (logo, color scheme) will be provided. **Technical Requirements:** - Use of secure and scalable web technologies. - SEO-friendly structure. - Cross-browser compatibility. - Consideration for fast load times and optimized images. **Deadline:** - Initial prototype...

  €53746 (Avg Bid)
  €53746 licitátlag
  35 árajánlat

  ...efficient data management. UI/UX Design Acumen: A keen eye for intuitive and attractive interface design to captivate and retain users. API Development Experience: For seamless integration with external services like social media for live draws and secure payment systems. - Web Security Expertise: Understanding best practices and technologies to protect user data and transactions. - Multilingual Support Capabilities: To cater to a global audience, necessitating specific development and localization skills. Our company has already curated several exemplary models of the type of Competition Websites we are interested in developing. These examples will serve as a benchmark for the quality and functionality we aim to achieve. This project is more than a singular endeavor; it represen...

  €2520 (Avg Bid)
  €2520 licitátlag
  90 árajánlat

  ...upcoming project. The right candidate for Front-End should have a solid understanding in React, Typescript, , Tailwind, Bootstrap, API integration, React Query, and Redux. Strong understanding of front-end technologies, including HTML, CSS, and JavaScript. Cloud proficiency is advantageous. Experience with CI/CD practices. Experience with real estate/ hotel management projects is a plus. Technical skills are highly valued. Back-End: hands-on experience in Python and Django. Proven experience in designing and maintaining robust back-end solutions. In-depth knowledge of Rest-APIs and their implementation. Server deployment skills are considered an added advantage. Real-time development experience. Cloud computing proficiency. Experience in real estate projects is a significant a...

  €474 (Avg Bid)
  €474 licitátlag
  41 árajánlat

  I am in need of an expert with a deep understanding of WordPress and cPanel, who can aid in transferring my website from a WordPress zip file to a standard zip file. Key Tasks: - Transferring my website from its current WordPress zip file format - Ensuring the transitioned website can be uploaded seamlessly to a cPanel that doesn't support WordPress Key Information: - No modification or improvement to the website's features or functionalities are required during the transfer process. - There are also no additional formatting or styling adjustments needed post-upload. Ideal Vendor: - Proficient in WordPress and cPanel navigation. - Experience in website migration. - Strong attention to detail to ensure a seamless website transition without loss of functionality. This i...

  €143 (Avg Bid)
  €143 licitátlag
  88 árajánlat

  I'm seeking an expert to improve the loading speed of my WordPress website. My site is predominantly ...speed is hampering my online presence. Key Tasks: - Analyze and diagnose current website speed issues - Implement strategies to optimize the loading speed - Ensure that speed improvements do not interfere with the functionality and design of the site. Also I need 95+ score on page speed insights. Ideal Candidate: - Has extensive experience in WordPress website optimization - Understands the technical aspects that affect website speed, like caching, compression, and image optimization - Proven record of significantly improving website speed in previous jobs Your ability to resolve this issue efficiently and effectively will massively boost the usability of my site and u...

  €110 (Avg Bid)
  €110 licitátlag
  58 árajánlat
  Salesforce Focused Apex Developer 6 nap left
  HITELESÍTETT

  I am looking for a seasoned Apex and Visual developer to support multiple projects being conducted on Salesforce. As this will be complex work, I am only interested in bids from freelancers that have an advanced level of Apex coding proficiency. Ideal Skills: - Advanced proficiency in Apex and Visual programming. - Substantial background working with Salesforce. Experience: - At least 5 years of Apex development experience. - Successful prior projects implemented on Salesforce. Please include the above qualifications in your bid. Note that we place a strong emphasis on attention to detail and the ability to meet project deadlines.

  €33 / hr (Avg Bid)
  €33 / hr licitátlag
  38 árajánlat

  ...and backgrounds, with clear instructions and support for multiple languages. Optimize the user experience for the HoloLens 2 platform, taking advantage of its spatial mapping, hand tracking, and eye tracking capabilities to create a seamless and immersive experience. Testing and Iteration: Conduct thorough testing of the mixed reality scenario with a diverse group of users to identify any usability issues, technical glitches, or content inaccuracies. Iterate on the design based on user feedback, making refinements to enhance the effectiveness and engagement of the scenario. Deployment and Training: Deploy the mixed reality scenario for use in training programs, educational workshops, or corporate fire safety initiatives. Provide training and support to users on ho...

  €425 (Avg Bid)
  €425 licitátlag
  23 árajánlat

  Confirmis () is a Singapore-based business information provider specializing in connecting businesses with global capabilities; comprised of industry veterans, Confirmis's business model is designed to overcome perennial lack of data (let alone quality data) to support effective decision-making, particularly in developing economies. As a Site Verifier, you will be responsible for verifying a company’s existence through visual data by conducting a site visit to ensure that we provide reliable and accurate information to our client. JOB DESCRIPTION: • Conduct basic verification with the subject company’s authorized representative, such as line of business, key executives' names, etc. • Take pictures of the subject company and its vicinity, as per Confi...

  €20 (Avg Bid)
  Helyi
  €20 licitátlag
  2 árajánlat

  I'm in need of a dedicated professional to support me with data entry tasks focused on concerts and sports events. - Task Details: • Enter accurate and up-to-date details for various live events, including concert and sports events, onto my website. • Collect and input crucial event data such as date, venue, ticket prices, and participants (e.g., performers at concerts, teams at sports events). Required skills and experience: • Proficient in data entry and maintaining accuracy. • Experience with extracting information from various sources. • Background in event coordination or familiarity with event-specific data would be a bonus. • Strong attention to detail and the ability to meet deadlines. • Basic understanding of content managemen...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr licitátlag
  30 árajánlat
  Mauritius Income Tax Assistance 6 nap left
  HITELESÍTETT

  I'm in need of assistance with my personal income tax filing in Mauritius. I have all necessary documents in hand but require help to navigate the process properly and efficiently. > **Key Responsibilities:** - Prepare and file the inco... I have all necessary documents in hand but require help to navigate the process properly and efficiently. > **Key Responsibilities:** - Prepare and file the income tax return - Ensure legal compliance - Provide me with step by step guidance Ideal candidates will be experienced in Mauritian tax laws and systems, and have a proven track record in personal tax handling. Communication and technical skills are paramount, as I will need clear explanations throughout the process. Your timely operations and commitment to details will b...

  €45 (Avg Bid)
  €45 licitátlag
  7 árajánlat

  ...drivers, guiding them through the necessary steps to join the Uber platform efficiently. 2. **Trip Completion Management:** Monitor and support drivers in meeting trip quotas within specified timeframes, optimizing their performance and maximizing their earning potential. 3. **Document Management:** Handle the uploading of essential documents on the portal on behalf of drivers, ensuring compliance with regulatory requirements and platform standards. 4. **Issue Resolution:** Act as the primary point of contact for drivers, addressing their concerns promptly and effectively to maintain high satisfaction levels and driver loyalty. 5. **Follow-up and Support:** Proactively follow up with drivers who are experiencing challenges in securing trips, providing assistance and gu...

  €80 (Avg Bid)
  €80 licitátlag
  4 árajánlat

  I am seeking a diligent research assistant to support my project. Your primary role will involve gathering online research data to further the objectives of this project. Your responsibilities: Research DOD companies find company website, Company LinkedIn Page, CEO and CEO LinkedIN page - Conduct extensive online research to collect data relevant to this project. Your skills and experience: - Proven experience as a research assistant or similar role. - Familiarity with online research methodologies and database management. - Excellent analytical skills to interpret and assess data. - Superior attention to detail, organizational skills, and the ability to prioritize tasks. Please note, understanding of specific market trends or competitor analysis might be advantageous but isn&...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr licitátlag
  42 árajánlat

  I'm currently looking to hire professionals with expertise in audio coding, specifically for live sound reinforcement, to be incorporated into children's plush toys. The development aims to en...encoding format suitable for live sound reinforcement - Customizing the audio coding to fit the product design for children's plush toys - Ensuring the deployed sound coding maintains the toy's safety parameters The ideal freelancer for this project would have: - Significant experience in audio coding for live conditions - Prior experience in developing audio systems for children's toys - Strong technical knowledge of sound reinforcement for live events - An understanding of children's safety standards for toys If you think you can do justice to this project, ...

  €80 (Avg Bid)
  €80 licitátlag
  10 árajánlat

  are seeking an experienced SEO specialist to improve my British website's search engine rankings, specifically on Google. You should have great knowledge of technical seo, local and national seo, british english, search intent, keyword research, keywords weight and density, and should be able to bring more bookings, phone calls, conversions and search rankings.

  €55 (Avg Bid)
  €55 licitátlag
  43 árajánlat

  I am searching for a creative and detail-oriented marketing expert to create a marketing piece with the objective to promote a post-operative recovery program where clients can rehab with the support of private duty nursing in the comfort of a hotel suite. The hotel is offering discounts for my clients. - Potential customers: You should be skilled at crafting messages aimed at potential customers and understand how to prompt them into action. - Detailed Text: Proficiency in creating compelling, detailed texts is crucial. Your writing should be persuasive and engaging, yet clear and thorough. - Objective: This marketing piece aims to promote a specific product or service. Therefore, you should excel at persuasive writing and product presentation. Any freelancer bidding on this ...

  €83 (Avg Bid)
  €83 licitátlag
  27 árajánlat

  I am seeking a diligent research assistant to support my project. Your primary role will involve gathering online research data to further the objectives of this project. Your responsibilities: Research DOD companies find company website, Company LinkedIn Page, CEO and CEO LinkedIN page - Conduct extensive online research to collect data relevant to this project. Your skills and experience: - Proven experience as a research assistant or similar role. - Familiarity with online research methodologies and database management. - Excellent analytical skills to interpret and assess data. - Superior attention to detail, organizational skills, and the ability to prioritize tasks. Please note, understanding of specific market trends or competitor analysis might be advantageous but isn...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr licitátlag
  66 árajánlat

  PLEASE READ THE REQUIREMENTS CAREFULLY BEFORE YOU RESPOND. Automated responses will be deleted. I want some personal one2one service - I wont hire any companies. I want to support SKILLED individuals with some basic common sense please. I'm in need of a book designer who can handle a volume of approximately 390 pages. Content ready - only page layout and numbering required. Laying pages out professionally is critical. You must have some common sense. I am hiring you for your expertise in graphic design. If it was simple copy/ paste - I wouldnt need you. Here's what the project entails: - Designing the layout and aesthetic of a 390 pages book - Ensuring the design aligns well - Having the book design - layout - READY TO PUBLISH and completed within a month I�...

  €143 (Avg Bid)
  €143 licitátlag
  72 árajánlat

  ...an influx of qualified leads, and ultimately secure an improved ROI. My target audience is extensive and diverse, encompassing local, national, and international customers. Therefore, I'm looking for a freelancer adept at crafting campaigns that resonate with a broad spectrum of consumers. I'm interested in focusing on Google Ads for this performance marketing campaign. However, I also need support with search engine optimization for an integrated digital marketing approach. I expect from potential freelancers: * Proficiency in Google Ads campaign management and optimization ; * Expertise in SEO practices, including relevant keyword research, on-page and off-page optimization, among others; * A solid understanding of performance marketing, lead generation, and conve...

  €80 (Avg Bid)
  €80 licitátlag
  21 árajánlat
  Python-PHP Web Scraper Development 6 nap left
  HITELESÍTETT

  I am looking for a skilled developer with proficiency in Python and PHP to create a custom solution for my web scraping needs. The task involves scraping text data from a single website and providing this data via a PHP API endpoint. Key details regarding the task includ...necessarily require the ability to switch context between varying sites’ structures or adapt to multiple web platforms. Ideal experience and skills: • Proficiency in Python programming - essential in building an efficient scraper. • PHP coding skills - for developing the API endpoint. • Solid understanding of Text Data Processing. • Experience in Web Scraping projects. • Availability to provide support after project completion. I look forward to your bids and being able to engag...

  €26 (Avg Bid)
  €26 licitátlag
  14 árajánlat

  I am...files not on my webserver in the %appdata%/.fcck folder - Custom Exe logo that aligns with my PvP-Kingdom Server brand - Support for both Premium and cracked versions (Mojang/Microsoft connections) - Unique Java ARG that allocates at least 8GB RAM to run the game - Links to social media and my official website within the launcher Finally, besides having all the aforementioned features, the launcher needs to provide users with an engaging experience. This would involve a striking UI with custom images that come into view during updating and in the launcher menu. PS: The server is a French one, so please make it in French In summary, the freelancer who can blend technical expertise, creativity and an understanding of the Minecraft community will be the perfect fit ...

  €154 (Avg Bid)
  €154 licitátlag
  13 árajánlat

  Job Title: Scopus Publication Specialist Location: [Your Location, Remote] Job Type: Full-time/Part-time/Contract Overview: We are seeking a dedicated and experienced individual to join our team as a Scopus Publication Specialist. The primary responsibility of this role is to facilitate the publication of research papers in Scopus-indexed journals, ensuring a seamless process from submission to acceptance. Responsibilities: • Work closely with authors to ensure their research papers meet the requirements of Scopus-indexed journals. • Provide guidance on selecting appropriate journals based on the scope of the research and the journal’s indexing status. • Assist authors in preparing and formatting their manuscripts according to the guidelines of the target journ...

  €811 (Avg Bid)
  €811 licitátlag
  15 árajánlat

  ...plugin should be able to fetch and play videos stored in my Google Drive account directly on the website's pages. 3. User-friendly Interface: While functionality takes priority, I also value a clean, intuitive interface. Users should be able to navigate easily and have a smooth viewing experience. Skills and Experience Required: 1. Expertise in WordPress Plugin Development: You'll need strong technical command over PHP and a good understanding of the WordPress ecosystem. 2. Past Experience with API Integration: Previous experience integrating third-party services via API, ideally experience with Google Drive API. 3. Proven Record in UI/UX: A fantastic viewer experience is paramount, and will require a developer with a strong grasp of frontend development and a keen ey...

  €102 (Avg Bid)
  €102 licitátlag
  6 árajánlat
  Journal Software Development 6 nap left
  HITELESÍTETT

  ...submission for ISSN assignment. • Communicate effectively with journal editors, publishers, and stakeholders to gather necessary information for ISSN application. • Track and manage the ISSN application process for multiple journals simultaneously, ensuring timely completion. • Stay updated on international ISSN standards, guidelines, and procedures to ensure compliance. • Provide guidance and support to internal teams and external partners on ISSN-related matters. Qualifications: • Bachelor’s degree in Library Science, Information Science, Publishing, or a related field. • Strong knowledge of ISSN standards and procedures for journal identification. • Experience working with ISSN agencies or similar organizations preferred. &bul...

  €445 (Avg Bid)
  €445 licitátlag
  1 árajánlat
  Expertise Needed in Scopus Journals 6 nap left
  HITELESÍTETT

  Job Title: Scopus Support Expert Location: [Your Location] Job Type: Full-time/Part-time/Contract Overview: We are seeking a highly motivated individual to join our team as a Scopus Support Expert. The ideal candidate will have a strong understanding of academic publishing and experience with journal indexing, particularly within the Scopus database. This role involves providing guidance and assistance to ensure journals across various disciplines are successfully indexed in Scopus. Responsibilities: • Review journal applications for Scopus indexing and ensure they meet the necessary criteria and standards. • Communicate with journal editors, publishers, and stakeholders to provide guidance and support throughout the indexing process. • Collabora...

  €1188 (Avg Bid)
  €1188 licitátlag
  15 árajánlat
  Commission Based Recruiters Needed 6 nap left
  HITELESÍTETT

  We are a Recruitment Firm in the Philippines directly hiring for our Global Partners. I am after recruitment professionals who specializes in niche hiring specifically for Support, Executive, and Information Technology related roles. Must be experts in Sourcing, Leads Generation, Recruitment and Talent Acquisition. I am expecting effective, productive, and quality results. The freelancers are preferred to have: - Strong sourcing abilities - Good to Excellent communication skills - Experience in technical recruiting is a must You must be able to source, screen, and monitor hiring of suitable candidates for the IT sector positions. Ideal candidate has a background in recruitment, with proven experience fulfilling similar requirements. This position is commission-based. Recr...

  €78 (Avg Bid)
  €78 licitátlag
  2 árajánlat

  I'm in pursuit of an expert Flutter Developer who can construct an engaging android banking application. As someone who values quality work, I expect high-level proficiency in using Flutter for app development. Key Responsibilities: - Design, develop and deploy android banking application using Flutter. - Interact with backend services to access and store b...Qualifications: - Extensive experience in Flutter App development. - Proven records in deploying android based banking/ financial applications. - Excellent problem-solving skills, data structure knowledge and algorithm capability. This is indeed a fantastic opportunity for developers who have already dipped their toes in the financial industry. I'm looking forward to seeing not just your technical talents but cre...

  €154 (Avg Bid)
  €154 licitátlag
  11 árajánlat

  I'm requiring support converting an AutoCAD DWG file to a STEP/STP file. The purpose of this conversion is specifically for CAD modeling. No alterations or modifications to the 3D model are required during this conversion process. The newly converted file needs to be compatible with SOLIDWORKS.

  €22 (Avg Bid)
  €22 licitátlag
  22 árajánlat

  ...metal, preferably steel, though I don’t know much about metal so honestly whatever is cheapest that would give off the impression of steel would be cool too! - The design should lean more towards a medieval style. - The purpose of this armor is not for display or decoration, but for personal use. Therefore, it needs to be sturdy, functional and wearable. - Please note, this project demands both technical know-how and creativity. If you have previous experience creating armors, particularly in medieval style, please share some examples of your work! Desired Skills: - Blacksmithing - Metalworking - Possible hemming and cloth work - Experience in armor creation. In your proposal, please provide a time estimate for the completion of the task as well as a price! I appreciate...

  €1086 (Avg Bid)
  €1086 licitátlag
  26 árajánlat

  I am seeking a dedicated chat support executive, well-versed in phone and chat-based customer support. Ideally, you will bring a strong foundational customer service background, coupled with exceptional communication skills. Responsibilities: - Address customer queries: Your main role will be to respond to customer inquiries via phone and chat. Proficiency in verbal and written communication is crucial. Ideal Skills and Experience: - Prior experience in customer service - Excellent phone/chat etiquette - High-level communication abilities - Demonstrated ability to troubleshoot and solve problems - Ability to handle a high volume of calls/chats while maintaining a high level of professionalism The ideal candidate should be passionate about delivering high-quality custo...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr licitátlag
  19 árajánlat

  We're seeking a customer support representative proficient in Spanish to handle telephonic queries, specifically on product related questions. Their primary responsibility will be to ensure customer satisfaction by solving product concerns to the best of their knowledge. Skills and Experience: - Fluent in Spanish: Your linguistic expertise will be key to engaging with a diverse clienteles who primarily communicate in Spanish. - Customer service skills: Previous experience dealing with clients over the phone is desirable. - Knowledge about our products: A good grasp of our product line is required to address related inquiries effectively.

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr licitátlag
  28 árajánlat

  Need a part time project assistant to support setting up a technical writing agency. Responsibilities: 1. Support language skills development - writing and speaking skills 2. Support in project management, planning, and coordination 3. Support in research and documentation 4. Support in developing and maintaining agency resources, including agency website, blog, content development, project management software Required qualifications: 1. Experience in some of the technical areas such as AI, cloud, cybersecurity, software engineering, etc. 2. Excellent and proactive communication skills in English 3. Diploma/Graduate/Post Graduate 4. Proficiency in Google Docs, MS Office, and web content writing tools Working hours: Part-time: 2 - 3 hou...

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr licitátlag
  7 árajánlat

  I am looking for a savvy professional with superior skills in online advertising, specifically on social media platforms. The ideal candidate should have: - expertise in Facebook and Instagram advertising, - a knowledge of targeting methods and marketing strategies these platforms support, - experience in ad designing is a plus but not required. This job would involve creating and managing ad campaigns, working to maximize the online presence of my business. Please bid with relevant experience, strategies you would apply, and previous results you've achieved. My business is medical scrubs shop.. so I’ll be only targeting doctors, dentists, nurses and healthcare professionals in general, I need to depend mainly on social media to reach the sales target

  €329 (Avg Bid)
  €329 licitátlag
  36 árajánlat

  Context: We are running two regular Python courses where we need assistance. We are looking for a long-term agreement. The last time we filled this job...for statistical tests....) - Create some new content: we are planing to extend the course, e.g. little more about NLP and Gen Ai. For this, new slides need to be created. Requirements: - Good communication skills in English! - Good understanding of the listed topics in Python. Important, we are **not** looking for the most advanced skilled machine learning developer, as the courses are not so technical. So also students can apply who studied those topics and want to advance on this Nice to have: -Basic knowledge of blockchain (we also run a blockchain course) -Basic knowledge of web scrapping with selenium and use of OpenAI A...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr licitátlag
  26 árajánlat

  ...is seeking a home-based professional experienced in customer service, particularly in email support. The work will revolve around addressing customer concerns and inquiries in the e-commerce sector. Job requirements: - Exceptional email etiquette and communication skills - Familiarity with e-commerce sector - Availability during working hours to promptly address customer queries - Experience in handling customer emails professionally - Ability to work independently and efficiently from home As an ideal candidate, you should be a punctual, customer-first focused service provider who can ensure that our e-commerce customers find prompt and effective assistance with their concerns via email support. Having prior experience with e-commerce is a plus. Your role will be cr...

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr licitátlag
  3 árajánlat

  I'm looking for a skilled graphic designer who can create a Facebook cover photo and profile picture that matches an existing design. The details needed for the design are: Key requirements: - Work with existing design files that I will provide. - The design should maintain consistency with the existing design without out...platforms. - Knowledge about the specific Facebook image size and format requirements. Please note: - Unfortunately, I don't have information about the software used to create the original design. So, you'll need to be flexible and adaptable. - As for the style or theme, I don't have a specific choice yet, making your creative input more appreciated. This project requires a combination of technical skills and creativity. I look forward ...

  €26 (Avg Bid)
  €26 licitátlag
  62 árajánlat
  Odoo Implementation Expert 6 nap left
  HITELESÍTETT

  ...workflows - Excellent problem-solving abilities to handle any issues during implementation. Details: We are an IT company that sells IT services as well as Managed Services products. We are familiar with certain ERP solutions like SAP, but Odoo is still somewhat new to us. We are already doing well learning Odoo, however, we have some questions for which we would like to rely on professional support. We are currently operating Odoo Enterprise version 17 on our own servers. Task: We have maintenance contracts with a monthly hour contingent. Maintenance contract S8 includes 8 hours of our activity per month. If the contingent is not exhausted, it expires, and the customer has a new contingent of 8 hours the following month. Should the customer exceed the contingent, i.e., use...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr licitátlag
  38 árajánlat

  We are seeking an enthusiastic, driven salesperson to join our award-winning wedding videography team. As a leader in wedding cinematography, we create s...our brand and offerings - Persistence to take initial client outreach through to a signed contract - Passion for relationship-building and providing an incredible client experience This is a fantastic opportunity to join our warm, collaborative team in a rewarding role where you can enable couples to memorialize their wedding day with a timeless film. Our studio provides ongoing training and support for success in this position. Next steps: Send a resume highlighting your sales accomplishments. Qualified candidates will be invited for an interview where we can discuss compensation and other details. We look forward to hearing...

  €476 (Avg Bid)
  €476 licitátlag
  9 árajánlat

  ...tools. It needs to be user-friendly and intuitive, enabling seamless interaction for an audience of beginners and intermediate traders. NEEDED FEATURES: - Online courses: The website should host different types of courses. Each course should have its dedicated page with relevant information (course content, duration, cost, etc.) - Trading tools: The website should provide online resources to support the learning experience, such as trading calculators, chart indicators, etc. DESIGN PREFERENCES: - I am looking for a clear, straightforward, business executive design that resonates with the serious and professional nature of trading forex and stocks. The site must be easy to navigate to guarantee a smooth user experience. I am more than willing to discuss further details with ...

  €177 (Avg Bid)
  €177 licitátlag
  52 árajánlat

  I require an experienced DMX programmer for lighting control, specifically for architectural LED lights. (four DMX worlds) Key Tasks: - Develop an interactive control user interface for our LED lights. Create and adjust scenes with effects for a non-technical user. (app-based or web-based.) - Ensure the control enables us to adjust the lighting in real-time during events manually. Ideal Skills: - Proven experience with DMX programming. - Proficient in lighting control, especially interactive systems. - Strong expertise in working with LED lights in a DMX environment. I look forward to seeing your proposals. Please include past work samples related to lighting programming.

  €692 - €1384
  Helyi
  €692 - €1384
  0 árajánlat

  A legjobb technical support közösségi cikkek